Pedagógiai értékelési szakértő tanártovábbképzési programok

Képzés Pedagógiai értékelési szakértő tanártovábbképzési programok (olvasás, matematika, természettudomány területeken)
http://www.edu.u-szeged.hu/ok/
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=256&oldal=1&fej=S
 
A képzés helyszíne Budapest
Kinek ajánljuk Mindenkinek, aki a tanári munkájában professzionalizmusra, magas szintű elméleti és gyakorlati szakértelemre, hatékonyságra és eredményességre törekszik. Mindenkinek, aki a tanítást és a tanulást személyes és rendszerszinten is részletesen meg akarja érteni. Mindenkinek, aki a saját tantestületének hatékonyságát szeretné növelni.
Ki jelentkezhet

Matematika:
Tanítói oklevél vagy matematika vagy informatika (számítástechnika) szakos tanári oklevél.
Olvasás:
Tanítói oklevél vagy magyar nyelv és irodalom vagy idegen nyelv szakos tanári oklevél.
Természetturomány:
Tanítói oklevél vagy fizika vagy kémia vagy biológia vagy földrajz szakos tanári oklevél.

Felvételi elvárás Az intézményi honlapon kell jelentkezni az oklevélmásolat csatolásával: http://www.edu.u-szeged.hu/ok/ 2010. május 31-ig.
A képzésre elsősorban a TÁMOP 3.1.9/08/01 program partneriskoláinak pedagógusai jelentkezhetnek. Más iskolákból csak akkor tudunk fogadni jelentkezőt, ha ezáltal érhető el a minimális csoportlétszám.
Mennyi ideig tart ideális esetben 4 félév, 120 kredit
Van-e nappali és van-e levelező tagozat Levelező tagozat indul csak.
A konzultációk (kontaktórák) tömbösítve hétvégeken, legfeljebb kéthetenként folynak.
Van-e állami finanszírozás, van-e költségtérítéses képzés Csak költségtérítéses képzés indul (135 000 Ft/félév). A TÁMOP projekten keresztül ehhez támogatás szerezhető.
Van-e lehetőség szakosodásra, specializálódásra A felvételikor eleve szakosodnak a jelentkezők (matematika, olvasás, természettudomány területére jelentkezéssel).
Hol lehet vele továbbtanulni, elhelyezkedni, milyen előnyöket kínál

Elmélyült mérési, értékelési, kutatásmódszertani szaktudás. Pedagógus szakvizsgához vezet az adott terület értékelése területén.

* A kredit a tanulmányi munka mértékegysége. 1 kredit = 30 munkaóra (benne az intézményben, az oktatóval, illetve diáktársakkal végzett, illetve az intézményen kívül, önállóan végzett feladatok).

A képzés rövid jellemzése

  • A kutatásalapú és reflektív tanári gyakorlatot erősíti. Hangsúlyozza a professzionalizmust,  eszközöket, módszereket ad a további önfejlesztéshez
  • Igényes szakmai közösségbe vezeti be a résztvevőket
  • Alkalmazásközpontú szemléletű tanterve komoly elméleti alapokat és működőképes, az iskolai munkában sokrétűen hasznosítható tudást ad
  • A Neveléstudományi Intézet munkatársai hagyományosan nagy hangsúlyt helyeznek a kutatás és az oktatás magas színvonalú művelésére és összekapcsolására, továbbá az elmélet és az alkalmazás, a gyakorlat közötti átjárhatóságára. A résztvevők így egyrészt első kézből ismerhetik meg a legújabb kutatási irányzatokat és eredményeket, másrészt saját tanulmányaik során hatékony kutatási stratégiákat és módszereket sajátíthatnak el és próbálhatnak ki

Általános tudnivalók:
http://www.edu.u-szeged.hu/ok/
Túri Diána turid@edu.u-szeged.hu