Publikációk

B. Németh Mária


KÖNYV

 • B. Németh Mária és dr. Nagy Lászlóné (1999): Biológia és Egészségtan. In: Nagy József (szerk.): Alapműveltségi vizsga részletes követelmények és a vizsgáztatás eszközei, módszerei. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged. (63 p.); ISBN: 963-697-252-4;

KÖNYVFEJEZETEK

 • B. Németh Mária, Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné (2012): A természettudományos tudás nemzetközi és hazai vizsgálata. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. (131–190) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (550 p) ISBN: 978-963-19-7233-7.[PDF]
 • B. Németh, M. & Korom, E. (2012): Science Literacy and the Application of Scientific Knowledge. In: Csapó, B. & Szabó, G. (ed.): Framework for diagnostic assessment of science. (pp. 55–87) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (310 p); ISBN: 978-963-19-7236-8.[PDF]
 • Korom, E., B. Németh, M., Nagy L. & Csapó, B. (2012): Diagnostic assessment frameworks for science: Theoretical background and practical issues. In: Csapó, B. & Szabó, G. (ed.): Framework for diagnostic assessment of science. (pp.151–177) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (310 p); ISBN: 978-963-19-7236-8.[PDF]
 • Korom, E., Nagy L., B. Németh, M., Radnóti, K., Makádi,M., Adorjánné Farkas M.,, Revákné Markóczi, I., Tóth, Z.,Csíkos, Cs. & Wagner, É. (2012): Detailed Framework for Diagnostic Assessment of Science. In: Csapó, B. & Szabó, G. (ed.): Framework for diagnostic assessment of science. (pp.175–306) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (310 p); ISBN: 978-963-19-7236-8.[PDF]
 • B. Németh Mária és Korom Erzsébet (2012): A természettudományos műveltség és az alkalmazható tudás értékelése. In: Csapó Benő, Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. (59–92) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (314 p; ISBN: 978-963-19-7236-8.[PDF]
 • Korom Erzsébet, B Németh Mária, Nagy Lászlóné és Csapó Benő (2012): A diagnosztikus természettudomány felmérések részletes tartalmi kereteinek kidolgozása: elméleti alapok és gyakorlati kérdések. In: Csapó Benő, Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. (151–717) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (314 p); ISBN: 978-963-19-7236-8.[PDF]
 • Korom Erzsébet, Nagy Lászlóné, B. Németh Mária, Radnóti Katalin, Makádi Mariann, Adorjánné Farkas Magdolna, Revákné Markóczi Ibolya, Tóth Zoltán, Csíkos Csaba és Wagner Éva (2012): Részletes tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. In: Csapó Benő, Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. (179–309) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (314 p); ISBN: 978-963-19-7236-8. [PDF]
 • Molnár Éva és B. Németh Mária (2006): Az olvasásképesség fejlettsége az iskoláskor elején. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Budapest: Dinasztia Tankönyvkiadó. (295 p.); ISBN: 963-657-363-8; 107–129.
 • B. Németh Mária (2002): Az iskolai és hasznosítható tudás: természettudományos ismeretek alkalmazása. In: Csapó Benő (szerk.): Iskolai tudás. (123–148) Második kiadás. Budapest: Osiris Kiadó. (356 p); ISBN: 963-389-389-246-5. [PDF]
 • Csíkos Csaba és B. Németh Mária (2002): A tesztekkel mérhető tudás. In: Csapó Benő (szerk.): Iskolai tudás. Második kiadás. (91–122) Budapest: Osiris Kiadó. (356 p); ISBN: 963-389-389-246-5. [PDF]
 • B. Németh Mária (2001): Követelmények és minőség. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Tanulmányok Nagy József tiszteletére. (339–352) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (435 p); ISBN: 963-19-1269-8.
 • B. Németh Mária és dr. Nagy Lászlóné (1999): Biológia és Egészségtan. In: Nagy József (szerk.): Alapműveltségi vizsga részletes követelmények és a vizsgáztatás eszközei, módszerei. Szeged: Mozaik Oktatási Stúdió.

TANULMÁNYOK

 • B. Németh Mária (2010): A természettudományi tudás/műveltség értelmezései nemzeti standardokban. Iskolakultúra, 20. 12. sz. 92–99. [PDF]
 • B. Németh Mária (2008): Természettudományos műveltség fogalma és értelmezései. Iskolakultúra, 18. 7-8. sz. 3-19. [PDF]
 • B. Németh Mária (2008): Irányzatok a természettudományos nevelésben. Iskolakultúra, 18. 3-4. sz. 17-30. [PDF]
 • B. Németh Mária és Habók Anita (2006): A 13 és 17 éves magyar tanulók viszonya a tanuláshoz. Magyar Pedagógia, 103. 2. sz. 83-105. [PDF]
 • B. Németh Mária (2003): A természettudományos műveltség mérése. Magyar Pedagógia, 103. 4. sz. 499-526. [PDF]
 • B. Németh Mária, Józsa Krisztián és Nagy Lászlóné (2001): Differenciált követelmények, mint a tudás jellemzésének viszonyítási alapjai. Magyar Pedagógia, 101. 4. sz. 485-511. [PDF]
 • B. Németh Mária (2000): A természettudományos ismeretek alkalmazása. Iskolakultúra, 10. 8. sz. 60-68. [PDF]
 • B. Németh Mária (1997): Vélemények a biológia és egészségtan alapműveltségi vizsga általános követelményeiről. Új Pedagógiai Szemle, 47. 5. sz. 56-64. [PDF]
 • Csapó Benő és B. Németh Mária (1995): Mit tudnak tanulóink az általános és a középiskola végén? A természettudományos ismeretek gyakorlati alkalmazása. Új Pedagógiai Szemle, 45. 8. sz. 3-11.

KONFERENCIÁK

 • Hodi, Á. & B Németh, M. (2012): The Impact of Basic School-readiness Skills on 2nd Graders' Reading Developmental Patterns: a Cohort Study. In: In: Csapo, B. & Tóth, E. (ed.): 10th Conference on Educational Assessment. CEA 2012 Szeged, Hungary, 04.26.−04.28. Szeged: University of Szeged Institute of Education PhD in Education, (ISBN:978-963-306-150-3); (2012) p. 73. [PDF]
 • B. Németh Mária és Korom Erzsébet (2012): A természettudományos teljesítmények hatodik és évfolyamon a diagnosztikus mérés három dimenziójában. In: Csapó Benő és Tóth Edit (szerk.): 10. Pedagógiai Értékelési Konferencia: PÉK 2012: Program, tartalmi összefoglalók. Szeged, Magyarország, 04.26.−04.28. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, (ISBN:978-963-306-150-3); (2012) p. 153. [PDF]
 • Nagy Lászlóné, Korom Erzsébet, B. Németh Mária (2011): 2., 4. és 6. évfolyamos tanulók egészségtudásának diagnosztikus mérése. In: Hegedűs Judit, Kempf Katalin, Németh András (szerk.) Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – a múlt értékei és a jövő kihívásai. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia: program és összefoglalók. Budapest, Magyarország, 11.03–11.05. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, (2011) p. 104. (ISBN:978-963-693-380-7).
 • B. Németh Mária (2011): A realisztikus természettudományos tudás mérése. In: Hegedűs Judit, Kempf Katalin, Németh András (szerk.) Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – a múlt értékei és a jövő kihívásai. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia: program és összefoglalók. Budapest, Magyarország, 11.03.–11.05. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, (2011) p. 266.(ISBN:978-963-693-380-7).
 • B. Németh Mária (2010): A társadalmi dimenzió megjelenése a követelményekben. In: Csíkos Csaba, Kinyó László (szerk.) Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban: X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Program összefoglalók. Budapest, Magyarország, 11.04. –11.06. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, (2010) p. 51. (ISBN:978-963-08-0333-5)
 • B. Németh Mária (2010): Természettudományi tudás realisztikus és autentikus szituációkban. In: Csíkos Csaba, Kinyó László (szerk.) Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban: X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Program összefoglalók. Budapest, Magyarország, 11.04.–11.06. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, (2010) p. 51.(ISBN:978-963-08-0333-5)
 • B. Németh Mária (2010): Természettudományos műveltség főbb koncepciói. Előadás. In: Molnár Éva és Kasik László (szerk.): VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: PÉK 2010: program, tartalmi összefoglalók. Szeged, Magyarország, 04.16–04.17. Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, (ISBN:978-963-306-009-4); (2010) p. 37. [PDF]
 • Csapo, B. and B Nemeth, M. (2009): Factors Influencing the Development of Inductive Reasoning. Paper submitted to the 13th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Amsterdam, the Netherlands, August 25–29.
 • Molnár, É., B Németh, M. and Hodi, Á. (2009): The longitudinal assessment of Hungarian students’ reading comprehension from grade 2 to grade 4. Paper presented at the 13th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction Amsterdam, The Netherlands, August 25−29, 2009. (2009) p. 156.
 • B. Németh Mária (2008): Az iskolában szerzett természettudományos tudás tanórán kívüli alkalmazhatóságának változása 1999 és 2006 között. In: Perjés István és Ollé János (szerk.) Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola: VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és összefoglalók. Budapest, Magyarország, 11.13. −11.15. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, (2008) p. 212.
 • Csapó Benő és B. Németh Mária (2008): Az induktív gondolkodás fejlődését meghatározó tényezők. In: Perjés István, Ollé János (szerk.) Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola: VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és összefoglalók. Budapest, Magyarország, 11.13.−11.15. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, (2008) p. 240.
 • B. Németh Mária (2007): Applying science knowlwdge in real–life situations. In: Csapó B, Csíkos CS (szerk.) Developing Potentials for Learning : 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, Magyarország, 08.28. −09.01. Szeged: Graduate School of Education, University of Szeged, (2007) p. 448-449.
 • B Németh, M. (2007): The interplay of cognitive and affective processes: studenr’s approaches to learning and achievement in Hungary. In: Csapó B. & Csíkos Cs. (ed.) Developing Potentials for Learning : 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, Magyarország, 08.28.−09.01. Szeged: Graduate School of Education, University of Szeged, (2007) p. 663.
 • Kelemen, R.; B Németh, M; Csíkos, Cs.; Csapó, B. (2007): Students' attitude towards school subjects and its correlations to other school relevant factors Results from a Hungarian large-scale longitudinal survey. In: Csapó B, Csíkos Cs. (ed.) Developing Potentials for Learning : 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, Magyarország, 08.28.−09.01. Szeged: Graduate School of Education, University of Szeged, (2007) p. 741.
 • Molnár, E., K., Józsa,Kr.; Molnár. É. And B Németh, M. (2007): What makes a difference for beginning readers? Results from a logitudinal study. Csapó B, Csíkos Cs (ed.) Developing Potentials for Learning : 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, Magyarország, 08.28.−09.01. Szeged: Graduate School of Education, University of Szeged,(2007) p. 548.
 • B. Németh Mária (2007): A kognitív és affektív folyamatok kölcsönhatása: a 13 és 17 éves tanulók viszonya a tanuláshoz. Előadás. In: Korom Erzsébet (szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia: PÉK 2007: Program, tartalmi összefoglalók. Szeged, Magyarország, 04.12.−04.14. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, (ISBN:978-963-482-813-6); (2007) p. 37. [PDF]
 • B. Németh Mária (2007): A természettudományos tudás életszerű helyzetekben való alkalmazhatóságának változása 1999 és 2006 között. Előadás. In: Korom (Erzsébet szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia: PÉK 2007: Program, tartalmi összefoglalók. Szeged, Magyarország, 04.12. −04.14. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, (ISBN:978-963-482-813-6); (2007) p. 57. [PDF]
 • B. Németh Mária (2006): Természettudományos ismeretek alkalmazása valós helyzetekben. Előadás. In: Keller Magdolna, Simándi Szilvia (szerk.) „Tanul a társadalom” 6. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és tartalmi összefoglalók. Budapest, Magyarország, 10.26.−10.28. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, (2006) p. 236.
 • B. Németh Mária, Molnár Éva és Dózsa Monika (2006): Az olvasásképesség fejlettsége az iskoláskor elején. Előadás. In: Józsa Krisztián (szerk.): IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2006, Szeged, Magyarország, 04.20.−04.22. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, (2006) p. 49. (ISBN:963-482-761-6) [PDF]
 • B. Németh Mária (2006): Hátrányos helyzetű tanulók természettudományos műveltsége. In: Józsa Krisztián (szerk.): Előadás. IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2006, Szeged, Magyarország, 04.20.−04.22. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, (ISBN:963-482-761-6; (2006) p. 37. [PDF]
 • B. Németh Mária (2005): Tantárgytesztek fejlesztése modern tesztelméleti módszerekkel. Előadás. I. Pedagógiai értékelési konferencia, SZTE és Csongrád Megyei Szak– és Szakmai Szolgáltató intézet Szeged, 2005. április 9. [PDF]
 • B. Németh Mária (2005): A PISA-program természettudományos tudásfelfogása modul. Előadás. OKI konferencia. Budapest, 2005. október 20-21
 • B. Németh Mária: Nehézségekkel küzdő délalföldi iskolák jellemzői. In: Falus Iván, Rapos Nóra (szerk.): „Közoktatás – pedagógusképzés – neveléstudomány” 5. Országos Neveléstudományi Konferencia program, tartalmi összefoglalók. Budapest, Magyarország, 10.06.−10.08. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, (2005) p. 236.
 • B. Németh Mária (2004): Tantárgytesztek fejlesztése modern tesztelméleti módszerekkel. In: n: Lehmann M, Nikolov M (szerk.) Tanulás, kommunikáció, nevelés: IV. Országos Neveléstudományi Konferencia, program, tartalmi összefoglalók. Budapest, Magyarország, 10.20.−10.22. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, (2004) p. 79.
 • B. Németh Mária (2003): Tudomány a mindennapokban. In: Buda András és Holik Ildikó: Az európai tanulási tér és a magyar neveléstudomány. Előadás. III. Országos Neveléstudományi Konferencia, program, tartalmi összefoglalók. Budapest, Magyarország, 09.03. −09.11. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, (2003) p. 201.
 • B. Németh Mária, Józsa Krisztián és Nagy Lászlóné (2002): Differenciált tantárgyi követelmények mérése biológiából. Előadás. II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, Budapest, Magyarország, 10.24.−10.26. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, (2002) p. 276.
 • B. Németh, M. and Csapó, B. (1996): Learning for the School or learning for the life? In: Paper presented in the symposium "Shaping the mind through education": The Growing Mind, International Conference in Honor of the Centennial of Jean Piaget’ Birth, 09.14.−09.19. Geneva, Switzerland (1996) p. 52.