/

 
 Publikációk

Csapó Benő

2017
 • Nikolov Marianne és Csapó Benő (2017): The relationships between 8th graders’ L1 and L2 readings skills, inductive reasoning and socio-economic status in early English and German as a foreign language programs System, in press. [WWW]
 • Csapó Benő és Molnár Gyöngyvér (2017): Potential for assessing dynamic problem-solving at the beginning of higher education studies. Frontiers in Psychology, 8(2022). 1–12. [WWW]
 • Csapó, B. és Funke, J. (szerk., 2017): The nature of problem solving: Using research to inspire 21st century learning. OECD Publishing, Paris. [PDF]
 • Asztalos Kata és Csapó Benő (2017): Development of musical abilities: Cross-sectional computer-based assessments in educational contexts Psychology of Music, 45. 5. sz. 682–698. [PDF]
2016
 • Tóth Edit, Fejes József Balázs, Patai Jolán és Csapó Benő (2016): Reziliencia a magyar oktatási rendszerben egy longitudinális program adatainak tükrében. Magyar Pedagógia, 116. 3. sz. 339-363. [PDF]
 • Csapó Benő (2016): Diagnosztikus értékelés és személyre szabott, differenciált fejlesztés. In: Kónyáné Tóth Mária és Molnár Csaba (szerk.): Kihívások az oktatásban: Demográfia, digitalizáció, tartalomfejlesztés, munkavállalói kompetenciák. XVIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen. 126-134. [PDF]
 • Csapó Benő, Csíkos Csaba és Korom Erzsébet (2016): Értékelés a kutatásalapú természettudomány-tanulásban: a SAILS projekt. Iskolakultúra, 26. 3. sz. 3-16. [PDF]
 • Csíkos Csaba, Korom Erzsébet és Csapó Benő (2016): Tartalmi keretek a kutatásalapú tanulás tudáselemeinek értékeléséhez a természettudományokban. Iskolakultúra, 26. 3. sz. 17-29. [PDF]
 • Korom Erzsébet, Csíkos Csaba és Csapó Benő (2016): A kutatásalapú tanulás megvalósításának feltételei a természettudományok tanításában. Iskolakultúra, 26. 3. sz. 30-42. [PDF]
 • Csapó Benő (2016): A tanárképzés és az oktatás fejlesztésnek tudományos háttere. Iskolakultúra, 26. 2. sz. 3-18. [PDF]
 • Asztalos Kata és Csapó Benő (2016): Online assessment of musical abilities in secondary schools – Cross-sectional estimation of developmental trends. In: Building bridges between assessment and evaluation: 8th Biennial Conference of EARLI SIG 1: Assessment & Evaluation. Munich, Németország, 2016. augusztus 24-26. Paper 111.
 • Csapó Benő, Rausch Attila és Pásztor Attila (2016): Online assessment of early numeracy and reasoning. In: Building bridges between assessment and evaluation: 8th Biennial Conference of EARLI SIG 1: Assessment & Evaluation. Munich, Németország, 2016. augusztus 24-26. Paper 113.
 • Csapó Benő (2016): Online diagnostic assessment for improving the quality of learning. International Perspectives on School Governance. German American Seminar. Washington, DC. USA. April 9. 2016. 17-18. [PDF]
 • B. Németh Mária, Habók Anita és Csapó Benő (2016): A 6. évfolyamos tanulók tanulással kapcsolatos attitűdjeinek változása. In: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program, absztraktkötet. 497.
 • Csapó Benő és Molnár Gyöngyvér (2016): Factors determining students’ achievements measured at the beginning of university. In: Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (szerk.): PÉK 2013. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Program – Előadás-összefoglalók. Szeged, 2016, Április 21-23. Szegedi Tudományegyetem. 55.
 • Fejes József Balázs, Tóth Edit, Patai Jolán és Csapó Benő (2016): Resilience in the Hungarian education system – results of a longitudinal program. In: Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (szerk.): PÉK 2013. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Program – Előadás-összefoglalók. Szeged, 2016. Április 21-23. Szegedi Tudományegyetem. 57.
 • B. Németh Mária, Habók Anita és Csapó Benő (2016): A motivációk és az énkép hatása az olvasási és a matematikai teljesítményre. In: Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (szerk.): PÉK 2013. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Program – Előadás-összefoglalók. Szeged, 2016, Április 21-23. Szegedi Tudományegyetem. 161.
2015
 • Csapó Benő, Steklács János és Molnár Gyöngyvér (szerk., 2015): Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. [PDF]
 • Csapó Benő, Steklács János és Molnár Gyöngyvér (2015): Bevezetés. In: Csapó Benő, Steklács János és Molnár Gyöngyvér (szerk.): Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 11-14. [PDF]
 • Steklács János, Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2015): Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti háttere. In: Csapó Benő, Steklács János és Molnár Gyöngyvér (szerk.): Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 15-31. [PDF]
 • Csapó Benő, Csíkos Csaba és Molnár Gyöngyvér (szerk., 2015): A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. [PDF]
 • Csapó Benő, Csíkos Csaba és Molnár Gyöngyvér (2015): Bevezetés. In: Csapó Benő, Csíkos Csaba és Molnár Gyöngyvér (szerk.): A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 11-13. [PDF]
 • Csíkos Csaba, Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2015): A matematika online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti alapjai. In: Csapó Benő és Csíkos Csaba és Molnár Gyöngyvér (szerk.): A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 15-28. [PDF]
 • Csapó Benő, Korom Erzsébet és Molnár Gyöngyvér (szerk., 2015): A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. [PDF]
 • Csapó Benő és Korom Erzsébet és Molnár Gyöngyvér (2015): Bevezetés. In: Csapó Benő, Korom Erzsébet és Molnár Gyöngyvér (szerk.): A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 13-16. [PDF]
 • Korom Erzsébet, Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2015): A természettudományi online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti háttere. In: Csapó Benő, Korom Erzsébet és Molnár Gyöngyvér (szerk.): A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 17-33. [PDF]
 • Pásztor, A., Molnár, Gy. és Csapó, B. (2015): Technology-based assessment of creativity in educational context: the case of divergent thinking and its relation to mathematical achievement. Thinking Skills and Creativity 18. 32-42. DOI: 10.1016/j.tsc.2015.05.004 [WWW] [PDF]
 • Csapó Benő, Bodorkós László és Bús Enikő (2015): A tanárképző központok működési standardjainak és akkreditációs szempontjainak kialakítása. In: Horváth H. Attila és Jakab György: A tanárképzés jövőjéről. Pedagógusképzések OFI koordinációval. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 29-42. [PDF]
 • Csapó Benő (2015): A kutatásalapú tanárképzés: nemzetközi tendenciák és magyarországi lehetőségek. Iskolakultúra, 25. 11. sz. 3-16. DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.11.3 [PDF]
 • Csapó Benő (2015): Diagnosztikus értékelés és differenciált tanítás az iskola kezdő szakaszában. Final Programme and Abstracts. Curriculum outcomes of contemporary education. 9th International Scientific Conference. University of Novi Sad Faculty of Teacher Education in the Hungarian Language in Subotica. September 18-19, 2015. 22-23. [PDF]
 • Csapó Benő (2015): A magyar közoktatás problémái az adatok tükrében. Iskolakultúra, 25. 7-8. sz. 4-17. DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.7–8.4 [PDF]
 • Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. [PDF]
 • Csapó Benő és Zsolnai Anikó (2015): Bevezetés. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 9-11. [PDF]
 • Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és Nagy József (2015): A DIFER tesztek online változatával végzett mérések tapasztalatai. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 199-223. [PDF]
 • Asztalos Kata és Csapó Benő (2015): Zenei képességek online diagnosztikus mérése. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 245-267. [PDF]
 • Csapó Benő és Pásztor Attila (2015): A kombinatív képesség fejlődésének mérése online tesztekkel. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 367-385. [PDF]
 • Csapó Benő (2015): A PISA hatása a neveléstudomány fejlődésére, Educatio, 2. sz. 29-38. [PDF]
 • Pásztor, A., Molnár, Gy. és Csapó, B. (2015): Online large-scale assessment of divergent thinking and its relation to mathematical achievement. In: Csíkos, Cs., és Gál, Z. (szerk.): PÉK 2015. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program – Előadás-összefoglalók. Szeged, 2015. Április 23–25. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 120.
 • Molnár, Gy., Lőrincz, A., Pásztor, A. és Csapó, B. (2015): Internet-based development of thinking skills in young schoolchildren. Paper to be presented at the 16th European Conference for Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. 833.
 • Csapó, B., Pásztor, A. és Molnár, Gy.(2015): Online assessment of combinatorical reasoning: Perspectives of measuring a challenging construct. Paper to be presented at the 16th European Conference for Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. 1209.
 • Pásztor, A., Molnár, Gy. és Csapó, B. (2015): Computer-based assessment of creativity: the case of divergent thinking. Paper to be presented at the 16th European Conference for Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. 1209-1210.
 • Csapó Benő (2015): Developing an online diagnostic assessment system – the eDia. Paper presented at the „Electronic Testing: Experience and Challenges” conference. Bratislava, 20-21 October, 2015. Abstracts, 48.
2014
 • Greiff, S., Wüstenberg, S., Csapó, B., Demetriou, A., Hautamäki, J., Graesser, A., C. és Martin, R. (2014): Domain-general problem solving skills and education in the 21st century. Educational Research Review, 13. 74-83. doi:10.1016/j.edurev.2014.10.002 [WWW] [PDF]
 • Csapó Benő (2014): A szegedi iskolai longitudinális program. In: Pál József és Vajda Zoltán (szerk.): Szegedi Egyetemi Tudástár 7. Bölcsészet- és társadalomtudományok. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged. 117-166. [PDF]
 • Csapó, B. (2014): Improving science learning through valid assessments: Diagnostics and inquiry-based contexts. Invited paper presented at the IAP SEP 2014 Biennial Conference. Beijing, 28-30 October 2014. [WWW] [PDF]
 • Csapó Benő, Fejes József Balázs, Kinyó László és Tóth Edit (2014): Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi Tamás és Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2014. TÁRKI, Budapest. 110-136. [PDF]
 • Fejes József Balázs, Patai Jolán, Tóth Edit és Csapó Benő (2014): Reziliens tanulók az általános iskolában az országos kompetenciamérés adatai alapján. In: Buda András (szerk.): Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia Program és összefoglalók. Debrecen, 2014. november 6-8. 386.
 • Pásztor, A., Csapó, B. és Molnár, Gy. (2014): Computer-based diagnostic assessment of thinking skills – the case of combinatorial reasoning. Paper presented at the conference of the Assessment and Evaluation Special Interest Group of the European Association for the Research on Learning and Instruction. Madrid, 27- 29 August 2014. 42-43.
 • Csíkos, Cs., Pásztor. A. és Csapó, B. (2014): Inquiry learning skills in the frameworks of large-scale international assessment surveys: A comparative analyses of TIMMS, PISA and IBL. In: Oesterle, S., Nicol, C., Liljedahl, P. és Allan, D. (szerk.): Proceedings of the 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education and the 36th Conference of the North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education (Vol. 6). Vancouver, Canada, 15-20 July 2014. 50.
 • Van Kampen, P., McLoughlin, E., Sokolowska, D., Finlayson, O., McCabe, D., Harrison, C., és Csapó, B. (2014): Assessment opportunities in inquiry-based learning: report on case studies. Paper presented at the GIREP-MPTL 2014 International Conference. University of Palermo, Italy, 7-12 July 2014. 91-92. [PDF]
 • Sokolowska, D., McLoughlin, E., van Kampen, P., Finlayson, O., McCabe, D., Harrison, C., és Csapó, B. (2014): Assessment opportunities in inquiry-based learning. Paper presented at the GIREP-MPTL 2014 International Conference. University of Palermo, Italy, 7-12 July 2014. 90-91. [PDF]
 • Pásztor, A. és Csapó, B. (2014): Improving combinatorial reasoning through inquiry-based science learning. Poster presented at the Science and Mathematics Education Conference. Dublin, Ireland, 24-25 June 2014. 1. [PDF]
 • Csapó, B. (2014): Defining and assessment of cognitive outcomes of inquiry based science education. Plenary presentation at the Science and Mathematics Education Conference. Dublin, Ireland, 24-25 June 2014. [WWW] [PDF]
 • Csapó, B. (2014): Measurement for early intervention: Potentials of online diagnostic assessments. Keynote presentation at the IACEP European Regional Conference, Cognitive and executive functioning: concepts, measurement and educational implications. Budapest, Hungary, 19-20 June 2014. [WWW]
 • Csapó, B. (2014): Assessing the outcomes of inquiry-based science learning. Invited paper presented at the International AEMASE Conference on Science Education. Rome, 19-20 May 2014. Conference Report. 81-83. [PDF]
 • Csapó, B. (2014): Long-term impact of school readiness: Results from a ten-year longitudinal study. In: Korom Erzsébet és Pásztor Attila (szerk.): PÉK 2014. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program – Előadás-összefoglalók. Szeged, 2014. május 1-3. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 43. [PDF]
 • Asztalos, K. és Csapó, B. (2014): Online assessment of musical abilities in Hungarian primary schools – results of first, third and fifth grade students. Bulletin of the International Kodály Society. 39. 1. sz. 3-14. [PDF]
 • Csapó, B., Molnár, Gy. és Nagy, J. (2014): Computer-based assessment of school readiness and early reasoning. Journal of Educational Psychology. 106. 2. sz. 639-650. doi: 10.1037/a0035756 [PDF]
2013
 • Lőrincz, A., Molnár, G., Jeni, L. A., Tosér, Z., Rausch, A., Cohn, J. F. és Csapó, B. (2013): Towards entertaining and efficient educational games. In: NIPS 2013 Conference. Data Driven Education. Nevada, USA, 5-10 December 2013. 1-6. [PDF]
 • Csapó, B. (2013): The predictive validity of school readiness assessment: Results from an eight-year longitudinal study. Poster presented at the 2013 Annual Meeting of the American Educational Research Association. San Francisco, CA, April 27 – May 1, 2013.
 • Asztalos, K. és Csapó, B. (2013): Development of musical abilities: Cross-sectional assessments by an online system in primary school. Poster presented at the 2013 Annual Meeting of the American Educational Research Association. San Francisco, CA, April 27 – May 1, 2013.
 • Csapó Benő, Tóth Edit és Balázsi Ildikó (2013): The impact of early reading and mathematics skills on later achievements. 15th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Munich, Germany, August 27-31, 2013. 808-809.
 • Nikolov, Marianne és Csapó, Benő (2013): Factors predicting 8th grade Hungarian students’ reading skills in English and in German. In: Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (szerk.): PÉK 2013. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program – Előadás-összefoglalók. Szeged, 2013. Április 11–13. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 113.
 • Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2013): Az eDia online diagnosztikus mérési rendszer. In: Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (szerk.): PÉK 2013. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program – Előadás-összefoglalók. Szeged, 2013. Április 11–13. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 82.
 • Greiff, S., Wüstenberg, S., Molnár, Gy., Fischer, A., Funke. J. és Csapó, B. (2013): Complex problem solving in educational contexts – Something beyond g: Concept, assessment, measurement invariance, and construct validity. Journal of Educational Psychology. 105. 2. sz. 364-379. [WWW]
 • Molnár, Gy., Greiff, S. és Csapó, B. (2013): Inductive reasoning, domain specific and complex problem solving: relations and development. Thinking Skills and Creativity. 9. 35-45. [WWW] [PDF]
 • Molnár, Gy., Greiff, S. és Csapó, B. (2013): Relationships between problem solving, intelligence and socio-economic background. In: Prenzel, M. (szerk.): 15th European Conference for the Research on Learning and Instruction: Responsible Teaching and Sustainable Learning. Munich, Németország, 27-31. August 2013. 31.
2012
 • Csapó, B., Ainley, J., Bennett, R., Latour, T. és Law, N. (2012): Technological issues of computer-based assessment of 21st century skills. In: Griffin, P., McGaw, B. és Care, E. (szerk): Assessment and teaching of 21st century skills. Springer, New York. 143-230. [PDF] [WWW]
 • Csapó, B. (2012): Developing a framework for diagnostic assessment of early science. In: Bernholt, S., Neumann, K. és Nentwig, P. (szerk.): Making it tangible – Learning outcomes in science education. Waxmann, Münster. 55-78. [PDF]
 • Csapó, B., Lőrincz, A. és Molnár Gy. (2012): Innovative assessment technologies in educational games designed for young students. In: Ifenthaler, D., Eseryel, D. és Ge, X. (szerk.): Assessment in game-based learning. Foundations, innovations, and perspectives. Springer, New York. 235-254. [PDF] [WWW]
 • Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk., 2012): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]
 • Csapó Benő és Csépe Valéria (2012): Bevezetés. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-16. [PDF]
 • Csapó Benő, Józsa Krisztián, Steklács János, Hódi Ágnes és Csíkos Csaba (2012): A diagnosztikus olvasás mérések részletes tartalmi kereteinek kidolgozása: elméleti alapok és gyakorlati kérdések. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 189-218. [PDF]
 • Csapó, B. és Csépe, V. (szerk., 2012): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]
 • Csapó, B. és Csépe, V. (2012): Introduction. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-16. [PDF]
 • Csapó, B., Józsa, K., Steklács, J. Hódi, Á. és Csíkos, Cs. (2012): Diagnostic assessment frameworks for reading: Theoretical foundations and practical issues. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 183-213. [PDF]
 • Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk., 2012): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-15. [PDF]
 • Csapó Benő és Szabó Gábor (2012): Bevezetés. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-15. [PDF]
 • Adey, Philip és Csapó Benő (2012): A természettudományos gondolkodás fejlesztése és értékelése. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-57. [PDF]
 • Korom Erzsébet, B. Németh Mária, Nagy Lászlóné és Csapó Benő (2012): A diagnosztikus természettudomány felmérések részletes tartalmi kereteinek kidolgozása: elméleti alapok és gyakorlati kérdések. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 151-177. [PDF]
 • Csapó, B. és Szabó, G. (2012, szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]
 • Csapó, B. és Szabó, G. (2012): Introduction. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-16. [PDF]
 • Adey, P. és Csapó, B. (2012): Developing and assessing scientific reasoning. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-53. [PDF]
 • Korom, E., B. Németh, M., Nagy L. és Csapó, B. (2011): Diagnostic assessment frameworks for science: Theoretical background and practical issues. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 147-174. [PDF]
 • Csapó Benő (szerk., 2012): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]
 • Csapó Benő (2012): Bevezetés. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-15. [PDF]
 • Csapó Benő és Molnár Gyöngyvér (2012): Gondolkodási készségek és képességek fejlődésének mérése. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 407-439. [PDF]
2011
 • Molnár, Gy., R. Tóth és Csapó, B. (2011):The relationship between item type, students’ characteristics and media-effect in CBA. Paper presented at the 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, UK, August 30 – September 3, 2011. Book of Abstracts and Summaries, 4-5.
 • R. Tóth, K., Molnár, Gy., Hódi, Á. és Csapó, B. (2011): Examining media-effect among subgroups of students with different ability levels. Paper presented at the 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, UK, August 30 – September 3, 2011. Book of Abstracts and Summaries, 630-632.
 • Csapó, B. és Tóth, E. (2011): Comparing primary and high-school teachers’ attitudes towards testing and accountability. Paper presented at the 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, UK, August 30 – September 3, 2011. Book of Abstracts and Summaries, 776-778
 • Molnár, Gy. és Csapó, B. (2011): The development of inductive reasoning skills from Grade 1 to Grade 11. Paper presented at the 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, UK, August 30 – September 3, 2011. Book of Abstracts and Summaries, 955-957.
 • Csapó, B. és Molnár, Gy. (2011): The impact of inductive reasoning on educational achievements. Paper presented at the 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, UK, August 30 – September 3, 2011. Book of Abstracts and Summaries, 1268-1269.
 • R. Tóth, K., Molnár, Gy., Wüstenberg, S., Greiff, S. és Csapó, B. (2011): Measuring adults’ dynamic problem solving competency. Paper presented at the 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, UK, August 30 – September 3, 2011. Book of Abstracts and Summaries, 1421-1422.
 • Martin, R. és Csapó, B. (2011): New aspects related to the theoretical framework of problem solving in PISA 2012. Paper presented at the 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, UK, August 30 – September 3, 2011. Book of Abstracts and Summaries, 1726-1727.
 • R. Tóth Krisztina, Molnár Gyöngyvér, Thibaud Latour és Csapó Benő (2011): Az online tesztelés lehetőségei és a TAO platform alkalmazása. Új Pedagógiai Szemle, 1-5. sz. 8-22. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2011): Az 1–11 évfolyamot átfogó induktív gondolkodás kompetenciaskála készítése a valószínűségi tesztelmélet alkalmazásával. Magyar Pedagógia, 111. 2. sz. 127-140. [PDF]
 • Csapó, B. és Szendrei, M. (2011, szerk.): Framework for diagnostic assessment of mathematics. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]
 • Csapó, B. és Szendrei, M. (2011): Introduction. In: Csapó, B. és Szendrei, M. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of mathematics. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-16. [PDF]
 • Nunes, T. és Csapó, B. (2011): Developing and assessing mathematical reasoning. In: Csapó, B. és Szendrei, M. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of mathematics. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-56. [PDF]
 • Csíkos, Cs. és Csapó, B. (2011): Diagnostic assessment frameworks for mathematics: Theoretical background and practical issues. In: Csapó, B. és Szendrei, M. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of mathematics. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 137-162. [PDF]
 • Csapó Benő (2011): Az online diagnosztikus felmérések szerepe az oktatás fejlesztésében. In: Kónyáné Tóth Mária és Molnár Csaba (szerk.): Az oktatás jelenlegi helyzete – jövőképe. XIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen. 129-137.
 • Tóth Edit, Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2011): Az iskolák IKT-felszereltsége – helyzetkép országos reprezentatív minta alapján. Iskolakultúra, 10-11. sz. 124-137. [PDF]
 • Csapó Benő és Szendrei Mária (szerk., 2011): Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]
 • Csapó Benő és Szendrei Mária (2011): Bevezetés. In: Csapó Benő és Szendrei Mária (szerk.): Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-15. [PDF]
 • Nunes, Terezinha és Csapó Benő (2011): A matematikai gondolkodás fejlesztése és értékelése. In: Csapó Benő és Szendrei Mária (szerk.): Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-57. [PDF]
 • Csíkos Csaba és Csapó Benő (2011): A diagnosztikus matematika felmérések részletes tartalmi kereteinek kidolgozása: elméleti alapok és gyakorlati kérdések. In: Csapó Benő és Szendrei Mária (szerk.): Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 141-168. [PDF]
 • Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk., 2011): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]
 • Csapó Benő (2011): Az oktatás tudományos hátterének fejlődése. Magyar Tudomány, 9. sz. 1065-1076. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2011): A képességek fejlődésének vizsgálata online tesztkörnyezetben 2-11. évfolyamon. „XI. Országos Neveléstudományi Konferencia”, Budapest, 2011. november 4-6. 253.
 • Csapó Benő (2011): Az iskolák és osztályok közötti különbségek változásának település szintű elemzése. „XI. Országos Neveléstudományi Konferencia”, Budapest, 2011. november 4-6. 256.
 • Csapó Benő és Nikolov Marianne (2011): Nyolcadikosok angol és német olvasáskészségének összefüggései egy longitudinális vizsgálatban. „XI. Országos Neveléstudományi Konferencia”, Budapest, 2011. november 4-6. 346. o.
 • Csapó, B. és Molnár, Gy. (2011): The influence of reasoning skills on later school achievements: Results from the Hungarian Educational Longitudinal Program. Paper presented at the symposium “Assessing development: Longitudinal studies in educational contexts”. Annual Meeting of the American Educational Research Association. New Orleans, USA, April 8-12, 2011.
 • Molnár, Gy., R. Tóth, K. és Csapó, B. (2011): Comparing paper-based and computer-based testing in the first grade. Paper presented at the round table on “Uncovering the promise and pitfalls of computerized and adaptive testing in action,”. Annual Meeting of the American Educational Research Association. New Orleans, USA, April 8-12, 2011.
 • Tóth, E. és Csapó, B. (2011): Teachers’ opinion on testing and accountability. Paper presented at the symposium “Accountability systems and their effects on school processes and student learning”. Annual Meeting of the American Educational Research Association. New Orleans, USA, April 8-12, 2011.
 • Csapó Benő: (2011): Az online diagnosztikus értékelés mint önfejlesztő rendszer. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2011. április 29-30. 61. o.
 • Tóth Edit és Csapó Benő: (2011): Pedagógusok nézetei az osztályozásról és a szöveges értékelésről. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2011. április 29-30. 64. o.
2010
 • Csapó, B. (2010): Research on development in educational contexts: The Hungarian Educational Longitudinal Program. Keynote Address. Children and Youth in Changing Societies. 3rd International Conference. Thessaloniki, Greece, December 2-4, 2010. 170. [WWW]
 • Csapó Benő (2010): Előszó. In: Balázsi Ildikó, Ostorics László, Szalay Balázs és Szepesi Ildikó: PISA 2009. Összefoglaló jelentés. Szövegértés tíz év távlatában. Oktatási Hivatal, Budapest. 9-10. [WWW]
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2010): A tanulói teljesítménymérések hatása a tanítási folyamatra általános iskolában dolgozó pedagógusok nézetei alapján. "X. Országos Neveléstudományi Konferencia", Budapest, 2010. november 4-6. 169.
 • Csapó, B. (2010): Adapting educational assessment to changing conceptions of knowledge. Keynote Address. Connecting Diverse Perspectives on Learning and Instruction. EARLI JURE Conference. Frankfurt, Germany, July 19-22, 2010. 63.
 • Molnár Gyöngyvér, R. Tóth Krisztina és Csapó Benő (2010): Papír- és számítógép-alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata kisiskolás diákok körében. "X. Országos Neveléstudományi Konferencia", Budapest, 2010. november 4-6. 167.
 • Csapó Benő és Tóth Edit (2010): Az osztálylétszám és a teljesítmények összefüggéseinek elemzése az iskolai longitudinális program adatbázisa alapján. "X. Országos Neveléstudományi Konferencia", Budapest, 2010. november 4-6. 108.
 • Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2010): Az induktív gondolkodás fejlődése 6 és 17 éves kor között. "X. Országos Neveléstudományi Konferencia", Budapest, 2010. november 4-6. 90.
 • Tóth Edit, Csapó Benő és Székely László (2010): Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben. Egy longitudinális vizsgálat eredményei. Közgazdasági Szemle, 57. 9. sz. 798-814. [PDF]
 • Nikolov, M. és Csapó, B. (2010): The relationship between reading skills in early English as a foreign language and Hungarian as a first language. International Journal of Bilingualism, 14. 3. sz. 315-329. [PDF] [WWW]
 • Csapó, B. (2010): Goals of learning and the organization of knowledge. In: Klieme, E., Leutner, D., Kenk, M. (szerk.): Kompetenzmodellierung. Zwischenbilanz des DFG-Schwerpunktprogramms und Perspektiven des Forschungsansatzes. 56. Beiheft der Zeitschrift für Pädagogik, Weinheim u.a.: Beltz. 12-27. [WWW]
 • Csapó, B. (2010): Technological promises and challenges of computer-based assessment of complex skills. Paper presented at the symposium "ICT-based assessment of 21st-century skills". Annual Meeting of the American Educational Research Association. Denver, USA, April 30 - May 4, 2010.
 • Csapó, B., Molnár, Gy. és R. Tóth, K. (2010): Implementing an online formative assessment system: From paper-based to computer-based testing. Paper presented at the symposium "Implementing large-scale technology-based assessments in five countries". Annual Meeting of the American Educational Research Association. Denver, USA, April 30 - May 4, 2010.
 • Csapó Benő (2010): A standardok szerepe az oktatás hatékonyságának javításában. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. április 16-17. 129.
 • Csapó Benő és Józsa Krisztián: (2010): A matematikai készségek fejlődése az iskola első szakaszában. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. április 16-17. 52.
 • Józsa Krisztián és Csapó Benő: (2010): Az iskola kezdetén mért DIFER készségek előrejelző ereje. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. április 16-17. 51.
2009
 • Csapó Benő, Székely László és Tóth Edit (2009): Az iskolai különbségek változása a longitudinális vizsgálat adatainak tükrében. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2009. április 24-25. 44.
 • Csapó Benő (2009): A közoktatás modernizációjának tudásbázisa: a neveléstudományi kutatás és a tanárképzés. In: Vizi E. Szilveszter, Teplán István és Szentpéteri József (szerk.): Előmunkálatok a társadalmi párbeszédhez. 2. kiadás. Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest. 33-50.
 • Csapó Benő (2009): A pedagógiai értékelés fejlesztésének új útjai - a formatív és az online tesztelés. In: Kónyáné Tóth Mária és Molnár Csaba (szerk.): Tanítva tanulunk - az oktatás fejlesztéséért. XI. Országos Szakértői Konferencia. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen. 78-93.
 • Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér, Pap-Szigeti Róbert és R. Tóth Krisztina (2009): A mérés-értékelés új tendenciái: a papír- és számítógép alapú tesztelés összehasonlító vizsgálatai általános iskolás illetve főiskolás diákok körében. In: Kozma Tamás és Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest. 99-108.
 • Csapó Benő (2009): Nemzetközi kutatási-fejlesztési programok a technológiai alapú értékelés elősegítésére. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2009. november 20. (94-95. o.)
 • Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és Kinyó László (2009): A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében. Iskolakultúra, 19. 3-4. sz. 3-13. [PDF]
 • R. Tóth, K., Molnár, Gy. és Csapó, B. (2009): Online assessment of reasoning skills. Paper presented at the 13th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Amsterdam, The Netherlands, August 25-29, 2009.
 • Molnár, Gy. és Csapó, B. (2009): Development of problem solving: Assessments in cross-sectional and longitudinal contexts. Paper presented at the 13th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Amsterdam, The Netherlands, August 25-29, 2009.
 • Csapó, B. és B. Németh, M. (2009): Factors influencing the development of inductive reasoning. Paper presented at the 13th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Amsterdam, The Netherlands, August 25-29, 2009.
 • Csapó Benő (2009): Az oktatás Magyarországon az ezredforduló körüli évtizedekben - fejlődési tendenciák és megoldásra váró problémák. In: Benedek András (szerk.): "Az oktatás közügy" VII. Nevelésügyi Kongresszus. Zárókötet. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest. 139-157. (másodközlés)
 • Csapó, B. és Nikolov, M. (2009): The cognitive contribution to the development of proficiency in a foreign language. Learning and Individual Differences, 19. 2. sz. 209-218. [PDF]
 • Csapó, B. (2009): The scientific foundations of teaching and learning. In: Fazekas, K., Köllő, J. és Varga, J. (szerk.): Green book for the renewal of public education in Hungary. Ecostat, Budapest. 227-244. [PDF]
 • Csapó, B. (2009): The second stage of public education and the Matura. In: Fazekas, K., Köllő, J. és Varga, J. (szerk.): Green book for the renewal of public education in Hungary. Ecostat, Budapest. 81-104. [PDF]
 • Csapó, B., Molnár, Gy. és R. Tóth, K. (2009): Comparing paper-and-pencil and online assessment of reasoning skills. A pilot study for introducing electronic testing in large-scale assessment in Hungary. In: Scheuermann, F. és Björnsson, J. (szerk.): The transition to computer-based assessment. New approaches to skills assessment and implications for large-scale testing. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg. 120-125. [PDF]
2008
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2008): A teszt alapú elszámoltathatósági rendszereken belüli érdekek és érdekkonfliktusok hatása az oktatási gyakorlatra. "VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia", Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2008. november 14. (290. o.)
 • Csapó Benő és B. Németh Mária (2008): Az induktív gondolkodás fejlődését meghatározó tényezők. "VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia", Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2008. november 14. (240. o.)
 • Csapó Benő (2008): A számítógépes tesztelés szerepe a pedagógiai értékelés kiteljesítésében és a tanulás individualizálásában. "VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia", Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2008. november 13. (130. o.)
 • Molnár, Gy. és Csapó, B. (2008): Online adaptive versus paper-pencil testing. Paper presented at the XXIX International Congress of Psychology. Berlin, Germany, July 20-25. 2008.
 • Csapó Benő (2008): Új oktatási módszerek tapasztalatai itthon és külföldön. In: Gyémánt Iván, Varga Zsuzsanna és Papp Ilona (szerk.): A felsőoktatás rendszerszintű változásához kapcsolódó rövid ciklusú képzések. Bába Kiadó, Szeged. 57-62.
 • Csapó Benő (2008): A tanulás és tanítás tudományos megalapozása. In: Fazekas Károly, Köllő János és Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest. 217-233. [PDF]
 • Csapó Benő (2008): A közoktatás második szakasza és az érettségi vizsga. In: Fazekas Károly, Köllő János és Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest. 71-93. [PDF]
 • Csapó Benő (2008): A tanulás dimenziói és a tudás szerveződése. Educatio, 2. sz. 207-217. [PDF]
 • Csapó Benő (2008): A közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozása. In: Kónyáné Tóth Mária és Molnár Csaba (szerk.): Tartalmi megújulás, szerkezetátalakulás, térségi együttműködés. X. Országos Szakértői Konferencia. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen. 49-59. [PDF]
 • Csapó Benő (2008): Hosszmetszeti (a tanulók követésén alapuló) felmérések a közoktatási rendszerekben. In: Polonkai Mária (szerk.): Változás és stabilitás a magyar közoktatás elmúlt 10 évében. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen. (másodközlés) [PDF]
 • Csapó, B., Molnár, G. és Kinyó, L. (2008): Analysis of the selectiveness of the Hungarian educational system in international context. The 3rd IEA International Research Conference. Taipei. 16-20 September 2008. 26-27. [WWW]
 • Csapó, B. (2008): Integrating recent developments in educational evaluation: formative, longitudinal and online assessments. Keynote Lecture. The European Conference on Educational Research. Gothenburg, Sweden. 8-9 September 2008. 13. [WWW]
 • Csapó Benő (2008): Az oktatás Magyarországon az ezredforduló körüli évtizedekben - fejlődési tendenciák és megoldásra váró problémák. In: Benedek András (szerk.): Az oktatás közügy. VII. Nevelésügyi Kongresszus. Program és összefoglalók. Budapest. 35-50. [PDF]
 • Csapó Benő (2008): Tudásakkumuláció a közoktatásban. In: Simon Mária (szerk.): Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 95-108. [PDF]
 • Csapó Benő (2008): A taneszközfejlesztés megalapozása: a tudásról való tudás. In: Simon Mária (szerk.): Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 11-21. [PDF]
 • Csapó Benő (2008): A magyar iskolarendszer adaptációs problémái: a tudás minősége. In: Fazekas Károly (szerk.): Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. 113-131. [PDF]
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2008): Regionális különbségek a tanulók tudásában. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2008. április 11-12. 94.
 • R. Tóth Krisztina, Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2008): A számítógépes tesztelés lehetőségei. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2008. április 11-12. 84.
 • Csapó Benő és Nikolov Marianne (2008): A tanulók idegen-nyelv tudása az általános iskola és a középiskola végén. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2008. április 11-12. 26.
 • Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és R. Tóth Krisztina (2008): A papíralapú teszteléstől a számítógépes adaptív tesztelésig. A pedagógiai mérés-értékelés technikájának fejlődési tendenciái. Iskolakultúra, 3-4. sz. 3-16. [PDF]
2007
 • Csapó Benő (2007): Hosszmetszeti felmérések iskolai kontextusban - az első átfogó magyar iskolai longitudinális kutatási program elméleti és módszertani keretei. Magyar Pedagógia, 107. 4. sz. 321-355. [PDF]
 • Csapó Benő (2007): Csengeri János öröksége: a Magyar Pedagógia a 21. században. Magyar Pedagógia, 107. 1. sz. 79-90. [PDF]
 • Csapó Benő (2007): Oktatás, oktatástudomány, tanárképzés. In: Korom Erzsébet (szerk.): Kihívások a XXI. század iskolájában. Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve. 43. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 5-21.
 • Csapó Benő (2007): Előszó. In: Balázsi Ildikó, Ostorics László és Szalay Balázs: A ma oktatása és a jövő társadalma. PISA 2006 összefoglaló jelentés. Oktatási Hivatal, Budapest. 5-6.
 • Adey, P., Csapó, B., Demetriou, A., Hautamaki, J. és Shayer, M. (2007): Can we be intelligent about intelligence? Why education needs the concept of plastic general ability. Educational Research Review, 2. 2. sz. 75-97. [PDF]
 • Csapó, B. (2007): Plastic general abilities: The conception that bridges the gap between the new goals and old practices of education. Paper presented at the 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, Hungary, August 28-September 1. (Abstracts, 793. o.)
 • Kelemen, R., B. Németh, M., Csíkos, Cs. és Csapó, B. (2007): Students' attitude towards school subjects and its correlations to other school relevant factors Results from a Hungarian large-scale longitudinal survey. Paper presented at the 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, Hungary, August 28-September 1. (Abstracts, 741. o.)
 • Molnár, Gy. és Csapó, B. (2007): Constructing complex problem solving competency scales by IRT models using data of different age groups. Paper presented at the 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, Hungary, August 28-September 1. (Abstracts, 405. o.)
 • Csapó, B. (2007): First results of the Hungarian Educational Longitudinal Study. Paper presented at the 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, Hungary, August 28 - September 1. (Abstracts, 13. o.)
 • Csapó, B. (2007): Design experiments for improving thinking skills through the content of learning. The Second European Cognitive Science Conference. Delphi, Greece, May 23-27, 2007.
 • Csapó, B. (2007): Research into learning to learn through the assessment of quality and organization of learning outcomes. The Curriculum Journal, 18. 2. sz. 195-210. [PDF]
 • Csapó Benő (2007): A tanári tudás szerepe az oktatási rendszer fejlesztésében. Új Pedagógiai Szemle, 3-4. sz. 11-23. [HTML]
 • Csapó Benő (2007): A matematikai gondolkodás fejlettsége a 3. évfolyamon. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2007. április 12-14. 56.
 • Csapó Benő (2007): A kutatásalapú tanártovábbképzés elemei az SZTE pedagógiai értékelési szakértő szakos képzésében (esettanulmány). V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2007. április 12-14. 69.
2006
 • Csapó, B. (2006): Quality in competence: Conceptual framework, research, plicy. In: Schützelhofer, B. és Schimek, F. (szerk.): Vortrage und inhaltliche Informationen anlässlich der Veranstaltung am 5. Oktober 2006 in Wien. Stadtschulrat für Wien, Wien. 115-130.
 • Csapó Benő (2006): Hosszmetszeti felmérések a közoktatási rendszerekben. In: Kónyáné Tóth Mária és Molnár Csaba (szerk.): Értékek és értékelés a közoktatásban. VIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen. 179-193.
 • Csapó Benő (2006): A longitudinális iskolai felmérések elméleti és módszertani keretei. "VI. Országos Neveléstudományi Konferencia", Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2006. október 27. (234. o.)
 • Csapó, B. (2006): Forms of chemistry knowledge: potentials of chemistry education in shaping students' mind. 8th European Conference on Research in Chemical Education. Plenary lecture. Budapest, 1 September, 2006. Book of Abstracts,10-11.
 • Csapó Benő (2006): A közoktatás modernizációjának tudásbázisa: a neveléstudományi kutatás és a tanárképzés. In: Vizi E. Szilveszter, Teplán István és Szentpéteri József (szerk.): Előmunkálatok a társadalmi párbeszédhez. Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest. 31-48. [PDF]
 • Csapó Benő (2006): A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása. Iskolakultúra, 2. sz. 3-16. [PDF]
 • Csapó Benő (2006): Esélyegyenlőtlenség az óvodától az érettségiig. In: Tölgyesi József (szerk.): Emlékkönyv Orosz Sándor professzor nyolcvanadik születésnapjára. Veszprémi Egyetem, Veszprém. 45-59. (másodközlés)
2005
 • Csapó Benő (2005): Az iskolarendszer különbségeket növelő hatása és a kiegyenlítés lehetőségei. "V. Országos Neveléstudományi Konferencia", Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2005. október 7. (186. o.)
 • Csapó Benő (2005): Az előzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest. [PDF]
 • Molnár, Gy., Nikolov, M. és Csapó, B. (2005): Constructing reading competency scales for second language assessment: Using data of different age groups for IRT scaling. Paper presented at the 11th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Nicosia, Cyrus, August 23-27.
 • Csapó, B. (2005): Stability and change in the development of general cognitive skills: An analysis of data of large-scale cross-sectional and longitudinal studies. Paper presented at the 11th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Nicosia, Cyrus, August 23-27.
 • Csapó Benő (2005): Az előzetes tudás mérésére épülő adaptív felnőttképzés modellje. In: Kálmán Anikó (szerk.): I. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia. MELLearN Egyesület, Debrecen. 38-39.
 • Csapó Benő (2005): Tanuló társadalom és tudásalapú oktatási rendszer. In: Komlóssy Ákos (szerk.): Ismeretek és képességfejlesztés. A 42. Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 5-21. [PDF]
 • Csapó Benő (2005): Esélyegyenlőtlenség az óvodától az érettségiig. In: Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba és Nagy Andrea (szerk.): Közoktatásfejlesztés - esélyteremtés. VII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen. 114-125.
 • Csapó Benő (2005): A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében. Iskolakultúra, 4. sz. 3-10. [PDF]
 • Csapó Benő (2005): A komplex problémamegoldás a PISA 2003 vizsgálatban. Új Pedagógiai Szemle, 3. sz. 43-52. [HTML]
2004
 • Csapó Benő (2004): Az esélyeket javító iskola. "IV. Országos Neveléstudományi Konferencia". Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2004. október 20. (100. o.)
 • Flanagan, C. A., Bowes, J. M., Jonsson, B., Csapó, B. és Sheblanova, E. (2004): Ties That Bind: Correlates of Adolescents' Civic Commitments in Seven Countries. In: Strand, K. J. és Weiss, G. L. (szerk.): Experiencing social research: a reader. Pearson/Allyn & Bacon, Boston. 303-317. (Újraközlés a Journal of Social Issues-ból.)
 • Csapó Benő (2004): A tudásvagyon újratermelése. Magyar Tudomány, 11. sz. 1233-1239. [PDF]
 • Csapó Benő (2004): Knowledge and competencies. In: Letschert, J. (szerk.): The integrated person. How curriculum development relates to new competencies. CIDREE, Enschede. 35-49. [PDF]
 • Csapó Benő (2004): Tudás és iskola. Műszaki Kiadó, Budapest. [PDF]
 • Csapó Benő (2004): Creating Meaningful Knowledge through ICT. Paper presented at the International workshop of IFIP WG 3.5: Learning for 21st century: What really matters? Budapest, June 28 - July 2.
 • Csapó Benő (2004): Evaluating the Development of Cognitive Competencies: The Problem of Establishing and Interpreting Scales. Paper presented at the Second Biannual Joint Northumbria/EARLI SIG Assessment Conference, Bergen, June 23-25, 2004.
 • Csapó Benő, Csíkos Csaba és Korom Erzsébet (2004): A tanítás és tanulás kutatása Finnországban. Iskolakultúra, 3. sz. 45-52. [PDF]
2003
 • Csapó Benő (2003): Az induktív gondolkodás fejlődésének longitudinális vizsgálata. "III. Országos Neveléstudományi Konferencia", Budapest, 2003. október 10. (280. o.)
 • Csapó Benő (2003): A tudás és a kompetenciák. In: Monostori Anikó (szerk.): A tanulás fejlesztése. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 65-74.
 • Csapó Benő (2003): Oktatás az információs társdalom számára. Magyar Tudomány, 12. sz. 1478-1485. [PDF]
 • Flanagan, C. F., Campbell, B., Botcheva, L., Bowes, J., Csapo, B., Macek, P. és Sheblanova, E. (2003): Social class and adolescents' beliefs about justice in different social orders. Journal of Social Issues. Vol. 59. No. 4. 711-732. [PDF]
 • Csapó Benő (2003): Determinants of success in school learning: Results of a longitudinal project. Paper presented at the INTERLEARN Conference. Helsinki, Finland, December 4-5.
 • Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest. [PDF]
 • Csapó, B. (2003): Cognitive factors contributing to the development of foreign language skills. Paper presented at the 10th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Padova, Italy, August 26-30.
 • Csapó Benő (2003): Az iskolai osztályok közötti különbségek és az oktatási rendszer demokratizálása. Iskolakultúra, 8. sz. 107-117. [PDF]
 • Csapó Benő (2003): A pedagógiai értékeléstől a tanítás módszereinek megújításáig: diagnózis és terápia. Új Pedagógiai Szemle, 3. sz. 12-27. [HTML]
 • Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2003): A képességek fejlődésének logisztikus modellje. Iskolakultúra, 2. sz. 57-69. [PDF]
 • Csapó Benő (2003): Iskolai szelekció Magyarországon az ezredfordulón. In: Körtvélyesi Zsolt, Sz. Maknics Zsuzsanna, Németh M., Rácz Á., Soós J., Szilárdi R., Varga A. (szerk.): Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban. Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium, Szeged. 28-33.
2002
 • Csapó Benő (2002): A képességkutatás eredményeinek alkalmazása az iskolák összehasonlító értékelésében. II. Országos Neveléstudományi Konferencia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2002. október 24. (128. o.)
 • Csapó Benő (2002): A képességek fejlődési ütemének egységes kifejezése: a gamma koefficiens. Magyar Pedagógia, 3. sz. 391-410. [PDF]
 • Csapó Benő (2002): A képességfejlesztés módszerei és irányzatai. In: Zsolnai József: Értékközvetítő és képességfejlesztő program. Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program. Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Pedagógiai Kutatóintézete, Pápa. 105-110.
 • Csapó Benő és Kárpáti Andrea (2002): Műveltség az ezredforduló után: az oktatás fejlesztésének feladatai. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest. 299-311.
 • Csapó Benő (2002): Az osztályok közötti különbség és a pedagógiai hozzáadott érték. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest. 269-297. [PDF]
 • Kárpáti Andrea, Molnár Edit Katalin és Csapó Benő (2002): A tesztekkel mérhető tudás a humán tárgyakban. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest. 65-90.
 • Csapó Benő (2002): Iskolai osztályzatok, attitűdök, műveltség. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest. 37-64.
 • Csapó Benő (2002): Az iskolai műveltség: elméleti keretek és a vizsgálati koncepció. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest. 2002. 11-36.
 • Csapó Benő (2002): Bevezetés. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest. 7-10.
 • Csapó Benő (szerk., 2002): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest.
 • Csapó Benő és Korom Erzsébet (2002): Az iskolai tudás és az oktatás minőségi fejlesztése. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. (2. kiadás) Osiris Kiadó, Budapest. 305-319. [HTML]
 • Csapó Benő (2002): Az új tudás képződésének eszközei: az induktív gondolkodás. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. (2. kiadás) Osiris Kiadó, Budapest. 261-290. [HTML]
 • Csapó Benő (2002): Az iskolai tudás felszíni rétegei. Mit tükröznek az osztályzatok? In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. (2. kiadás) Osiris Kiadó, Budapest. 45-90. [HTML]
 • Csapó Benő (2002): Az iskolai tudás vizsgálatának elméleti keretei és módszerei. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. (2. kiadás) Osiris Kiadó, Budapest. 15-43. [HTML]
 • Csapó Benő (2002): Bevezetés. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. (2. kiadás) Osiris Kiadó, Budapest. 11-14.
 • Csapó Benő (2002): Előszó a második kiadáshoz. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. (2. kiadás) Osiris Kiadó, Budapest. 7-9.
 • Csapó Benő (szerk., 2002): Az iskolai tudás. (Második, javított kiadás.) Osiris Kiadó, Budapest. [HTML]
 • Csapó Benő (2002): Measuring the development of skills and competencies in cross-sectional surveys. Paper presented at the Changing Minds: Towards a Thinking Society. The 10th International Conference on Thinking. Harrogate, England, June 15-19, 2002.
 • Nikolov, M. és Csapó, B. (2002): Twelve-year-olds' attitudes towards classroom activities and their performances on tests of English and German as a foreign language. Paper presented at the Annual Conference of the American Association for Applied Linguistics. Salt Lake City, Utah, USA. April 6-9, 2002.
 • Csapó, B. és Nikolov, M. (2002): The relationship between students' foreign language achievement and general thinking skills. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, April 1-5, 2002.
 • Csapó Benő (2002): A tudáskoncepció változása: nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Új Pedagógia Szemle, 2. sz. 38-45. [HTML]
 • Csapó Benő (2002): Az iskolai szelekció hatásának elemzése a képességek fejlődésének számítógépes szimulációja segítségével. Magyar Pszichológiai Szemle, LVII. 1. sz. 211-227. [PDF]
2001
 • Csapó Benő (2001): A kombinatív képesség fejlődésének elemzése országos reprezentatív felmérés alapján. Magyar Pedagógia, 4. sz. 511-530. [PDF]
 • Csapó Benő (2001): Az induktív gondolkodás fejlődése: országos helyzetkép és általánosítható tapasztalatok. I. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2001. október 25-27. (285. o.)
 • Csapó Benő (2001): A nyelvtudás és a gondolkodási képességek összefüggései. I. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2001. október 25-27. (265. o.)
 • Csapó Benő (2001): Az iskola fejlesztő hatása. In: Komlóssy Ákos (szerk.): Minőség, színvonal, iskola. Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve. 38. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 26-35.
 • Csapó Benő (2001): Az induktív gondolkodás fejlődésének elemzése országos reprezentatív felmérés alapján. Magyar Pedagógia, 3. sz. 373-391. [PDF]
 • Csapó Benő (2001): A kognitív képességek szerepe a tudás szervezésében. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 270-293. [PDF]
 • Csapó Benő (2001): Az iskolák fejlesztő hatása. Magyar Minőség. 11. sz. 22-26.
 • Csapó Benő (2001): Efficiency of schools in developing students' cognitive competencies. Paper presented at the 9th European Conference for Research on Learning and Instruction. August 28 - September 1, 2001, Fribourg, Switzerland. (Abstracts, 213.)
 • Csapó Benő (2001): A nyelvtanulást és a nyelvtudást befolyásoló tényezők. Iskolakultúra, 8. sz. 25-35. [PDF]
 • Csapó, B. és Nikolov, M. (2001): Hungarian Students' Performances on English and German Tests: Results of a Large-scale Assessment Project. Paper presented at ALTE European Year of Languages Conference: European Language Testing Issues in a Global Context. Barcelona, Spain 5-7 July 2001.
 • Csapó Benő (2001): Az iskolának vagy az életnek tanulunk? Budapesti Nevelő. 1. sz. 53-59. [PDF]
 • Csapó Benő (2001): Tudáskoncepciók. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 88-105. [PDF]
 • Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk., 2001): Neveléstudomány az ezredfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]
 • Csapó Benő (2001): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai doktori értekezés. Magyar Tudományos Akadémia. Kézirat, Szeged.
 • Csapó Benő (2001): Cognitive Aspects of Democratic Thinking. In: Roger Soder, John I. Goodlad és Timothy J. McMannon (szerk.): Developing Democratic Character in the Young. Jossey-Bass Publishers, San Francisco. 126-151. [PDF]
 • Csapó Benő és Vidákovich Tibor (2001): Bevezetés. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 7-8.
 • Csapó Benő (2001): Neveléstudomány az ezredvég Magyarországán. Iskolakultúra, 2. sz. 40-44. [PDF]
2000
 • Csapó Benő (2000): Utószó a Magyar Pedagógia századik évfolyamához. Magyar Pedagógia, 4. sz. 531-533.
 • Dossey, J., Csapó, B., de Jong, T., Klieme, E. és Vosniadou, S. (2000): Cross-curricular competencies in PISA. Towards a framework for assessing problem-solving skills. In: The INES Compendium. Contributions from the INES Networks and Working Groups. OECD, Paris. 19-41. [PDF]
 • Csapó Benő (2000): Tudásszintmérő tesztek. In: Falus Iván (szerk.): A pedagógiai kutatás módszerei. Műszaki Könyvkiadó, 277-316. (A Keraban Kiadónál 1993-ban és 1996-ban megjelent kötet új kiadása.)
 • Csapó Benő (2000): A tantárgyakkal kapcsolatos attitűdök összefüggései. Magyar Pedagógia, 3. sz. 343-366. [PDF]
 • Csapó Benő (2000): Az oktatáskutatás a minőség szolgálatában. In: Wintermantel István (szerk.): A minőség teremtése. Magyar Gallup Intézet, Budapest. 60-87. [PDF]
 • Csapó Benő (2000): Az oktatás és a nevelés egysége a demokratikus gondolkodás fejlesztésében. Új Pedagógiai Szemle, 2. sz. 24-34. [PDF]
 • Csapó Benő (2000): A minőségfejlesztés az oktatási rendszer fejlődésének katalizátora. Iskolakultúra, 1. sz. 75-82. [PDF]
1999
 • Csapó Benő (1999): Ballér Endre, Báthory Zoltán, Csapó Benő, Halász Gábor, Hunyady Györgyné, Kozma Tamás, Mihály Ottó: A hazai neveléstudományról. A Magyar Tudományos Akadémia számára készített diszciplináris elemzés. Magyar Pedagógia, 99. 4. sz. 425-456.
 • Csapó Benő (1999): Mit ér az iskolai tudás? In: Komlóssy Ákos (szerk.): Család és iskola. Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve, 36. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 47-59.
 • Csapó, B. (1999): The role of cognitive skills in organizing students' knowledge. Paper presented at the invited Symposium (organizers: Csapó, B és Glaser, R.) "In Search of Valid Knowledge: Recent issues in cognition". 8th European Conference for Research on Learning and Instruction. Göteborg, Sweden, August 24-28. 1999. (Abstracts, 159. o.)
 • Csapó Benő (1999): Képességfejlesztés az iskolában - problémák és lehetőségek. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz. 4-13. [PDF]
 • Csapó Benő (1999): A tudás minősége. Educatio. 3. sz. 473-487. [PDF]
 • Csapó, B. (1999): Bridging the gap between science and education. Plenary lecture. (Summary) Proceedings of the International Conference on Science Education for the 21st Century. JATEPress, Szeged. 44.
 • Csapó Benő (1999): Természettudományos nevelés: híd a tudomány és a nevelés között. Iskolakultúra, 10. sz. 5-17. [PDF]
 • Csapó Benő (1999): Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi-társadalmi kontextusa. Iskolakultúra, 9. sz. 3-15. [PDF]
 • Csapó Benő (1999): Az iskolai tudás felszíni rétegei: mit tükröznek az osztályzatok? In: Balogh Anna (szerk.): Minőségértékelés, minőségbiztosítás az oktatásban. Szöveggyűjtemény. Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet, Székesfehérvár. 74-91. (Az Iskolai tudás c. könyv 2. fejezete alapján.)
 • Csapó, B. és Hamers, J. H. M. (1999): Converging Aims and Diverging Means of Teaching Thinking: an Epilogue. In: Hamers, J. H. M., van Luit, J. E. H. és Csapó, B. (szerk.): Teaching and learning thinking skills. Swets and Zeitlinger, Lisse. 341-353. [PDF]
 • Csapó, B. (1999): Improving thinking through the content of teaching. In: Hamers, J. H. M., van Luit, J. E. H. és Csapó, B. (szerk.): Teaching and learning thinking skills. Swets and Zeitlinger, Lisse. 37-62. [PDF]
 • Hamers, J. H. M. és Csapó, B. (1999): Teaching thinking. In: Hamers, J. H. M., van Luit, J. E. H. és Csapó, B. (szerk.): Teaching and learning thinking skills. Swets and Zeitlinger, Lisse. 11-36. [PDF]
 • Hamers, J. H. M., van Luit, J. E. H. és Csapó, B. (szerk., 1999): Teaching and learning thinking skills. Swets and Zeitlinger, Lisse.
 • Csapó Benő (1999): Értékelés az iskolában és az oktatás minőségi fejlesztése. In: Szuromi Pálné (szerk.): Az oktatás minősége. Csongrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Kht. Szeged. 17-31.
 • Csapó, B., Czachesz, E., Liiceanu, A. és Lázár, S. (1999): Being a Minority: Hungarian Adolescents in Transylvania, Romania. In: Alsaker, F. D. és Flammer, A. (szerk.): The Adolescent Experience: European and American Adolescents in the 1990s. Lawrence Erlbaum Associates. Mahwah, NJ. 145-164.
 • Alsaker, F. D., Flanagan, C. és Csapó, B. (1999): Methodological challenges in cross-national research. Countries, participants, and general procedures. In: Alsaker, F. D. és Flammer, A. (szerk.): The Adolescent Experience: European and American Adolescents in the 1990s. Lawrence Erlbaum Associates. Mahwah, NJ. 15-32. [PDF]
 • Flanagan, C., Jonsson, B., Botcheva, L., Csapó, B., Bowes, J., Macek, P., Averina, I. és Sheblanova, E. (1999): Adolescents and the "Social Contract": Developmental roots of citizenship in seven countries. In: Yates, M. és Youniss, J. (szerk.): Roots of civic identity. International perspectives on community service and activism in youth. Cambridge University Press, Cambridge. 135-155. [PDF]
1998
 • Macek, P., Flanagan, C. A., Gallay, L., Kostron, L., Botcheva, L. és Csapó, B. (1998): Postcommunist societies in times of transition: Perceptions of change among adolescents in Central and Eastern Europe. Journal of Social Issues. Special Issue: Political development: Youth growing up in a global community. 54. 3. sz. 547-561. [PDF]
 • Flanagan, C. A., Bowes, J. M., Jonsson, B., Csapó, B. és Sheblanova, E. (1998): Ties that bind: Correlates of adolescents' civic commitments in seven countries. Journal of Social Issues. Special Issue: Political development: Youth growing up in a global community. 54. 3. sz. 457-475. [PDF]
 • Vidákovich Tibor és Csapó Benő (1998): A szövegesfeladat-megoldó készségek fejlődése. In: Varga Lajos és Budai Ágnes (szerk.): Közoktatás - kutatás. 1996-1997. MKM. Budapest. 247-273. [PDF]
 • Csapó Benő (1998): Iskolai tudás és vizsgarendszer. Új Pedagógiai Szemle, 2. sz. 51-60. [PDF]
 • Csapó Benő (szerk., 1998): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. [PDF]
 • Csapó Benő (1998): Bevezetés. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. 7-10.
 • Csapó Benő (1998): Az iskolai tudás vizsgálatának elméleti keretei és módszerei. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. 11-37.
 • Csapó Benő (1998): Az iskolai tudás felszíni rétegei: mit tükröznek az osztályzatok? In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. 39-81.
 • Csapó Benő (1998): Az új tudás képződésének eszközei: az induktív gondolkodás. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. 251-280.
 • Csapó Benő és Korom Erzsébet (1998): Az iskolai tudás és az oktatás minőségi fejlesztése. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. 295-309.
 • Flanagan, C., Macek, P., Botcheva, L., Csapo, B., Averina, I., Scheblanova, E., Jonsson, B. és Bowes, J. (1998): Adolescents’ perceptions of the "New Deal" in Central Europe and Russia. Paper presented as part of the symposium Political socialisation in former communist countries. Biennial Meetings of the Society for Research on Adolescence. San Diego, USA. 26 February – 1 March, 1998.
1997
 • Csapó, B. (1997): The impact of social-political changes on the development of sciences in Hungary. The sciences in Hungary in the 1990s. Systemwandel und die Polnische Wissenschaft im Europaäischen Kontext. II. Internazionale Konferenz der Polnischen Humboldt-Gesellschaft. Krakow, Poland, 23.-25. Mai. 1997.
 • Csapó Benő (1997): A tanulói teljesítmények értékelésének méréses módszerei. In: Pőcze Gábor (szerk.): A közoktatási intézmények tevékenységének tervezése és ellenőrzése. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 97-111. (Az 1988-ben megjelent monográfia alapján.)
 • Csapó Benő (1997): A Neveléslélektan tárgykör szakszerkesztője (218 szócikk), és 76 szócikk szerzője. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk): Pedagógiai Lexikon. Keraban Kiadó, Budapest.
 • Csapó Benő (1997): A tanulás és oktatás kutatása mint önálló tudományág. Az Iskolakultúra tematikus száma elé. Iskolakultúra, 12. sz. 3-13. [PDF]
 • Csapó, B. (1997): Introducing mastery learning strategies into the Hungarian higher education. In: Renegar, S. L. és Csapó, B. (szerk.): Active learning strategies for the higher education. Proceedings of the Regional Workshop on Higher Education. JATEpress, Szeged, 69-82. [PDF]
 • Renegar, S. L. és Csapó, B. (szerk.): Active learning strategies for the higher education. Proceedings of the Regional Workshop on Higher Education. JATEpress, Szeged.
 • Csapó, B. (1997): The validity of school knowledge. In: Lehmann, R. H., Venter, Gy., van Buer, J., Seeber, S. és Peck, R. (szerk.): Erweiterte Autonomie für Schule. Bildungscontrolling and Evaluation. Studien zur Wirtschafts- und Erwachsenenpädagogik aus der Humboldt-Universität zu Berlin. Band 13,2. 129-140. [PDF]
 • Csapó, B. (1997): Improving cognitive abilities in schools: Constraints and promises. Keynote Address. Seventh European Conference for Research on Learning and Instruction. Athens, Greece, August 26-30, 1997.
 • Csapó, B. (1997): Operational Enrichment: Improving operational reasoning through the content of teaching. In: Hamers, J. H. M. és Overtoom, M. Th.: Teaching thinking in Europe. Inventory of European Programmes. Sardes, Utrecht. 235-239. [PDF]
 • Csapó, B. (1997): The development of inductive reasoning: Cross-sectional measurements in an educational context. International Journal of Behavioral Development. Vol. 20. 4. sz. 609-626. [PDF]
 • Korom Erzsébet és Csapó Benő (1997): A természettudományos fogalmak megértésének problémái. Iskolakultúra, 2. sz. 12-20. [PDF]
1996
 • Csapó Benő (1996): Standard érettségi: lehetőségek és dilemmák. Új Pedagógiai Szemle, 9. sz. 17-26. [PDF]
 • Korom, E. és Csapó, B. (1996): Changes in the children's misconceptions of the world. Poster presented at "The Growing Mind", International Conference, Geneva, Switzerland, September 14-19, 1996. 51.
 • B. Németh, M. és Csapó, B. (1996): Learning for the schools or learning for the life? Poster presented at "The Growing Mind", International Conference, Geneva, September 14-19, 1996. 52.
 • Csapó, B. (1996): Educating the mind: What school does and does not do? Paper presented in the symposium "Shaping the mind through education". The Growing Mind, International Conference, Geneva, September 14-19, 1996. 44.
 • Flanagan, C., Averina, I., Scheblanova, E., Botcheva, L., Bowes, J., Csapó, B., Johnsson, B., Koops, W. és Macek, P. (1996): Adolescents' interpretation of the social contract: Gender and national comparisons. Paper presented in the symposium "Gender and Personality", 26th International Congress of Psychology. Montréal, Canada, August 16-21, 1996. International Journal of Psychology. 32. 3-4. sz. 364.
 • Csapó, B. (1996): Developmental psychology and educational reforms in Hungary: a critical assessment. Paper presented in the symposium "Developmental Psychology and Educational Reform", 26th International Congress of Psychology. Montréal, Canada. August 16-21, 1996. International Journal of Psychology. 32. évf. 3-4. sz. 454.
 • Scheblanova, E., Averina, I., Botcheva, L., Csapó, B., Macek, P. és Flanagan, C. (1996): Change in the "Social Contarct" in Eastern and Central Europe. Poster presented in the poster workshop "Social Change and Socio-Political Development across Cultures". 14th Biennial Meetings of the International Society for the Study of Behavioral Development. Quebec City, Canada, August 12-16, 1996. 540.
 • Flanagan, C., Averina, I., Scheblanova, E., Botcheva, L., Bowes, J., Csapó, B., Johnsson, B., Koops, W. és Macek, P. (1996): Adolescents' interpretation of social contract: National and developmental differences. Paper presented in the symposium "Social Change and Social Development across Cultures". 14th Biennial Meetings of the International Society for the Study of Behavioral Development. Quebec City, Canada, August 12-16, 1996. 376.
 • Csapó, B. (1996): Development of inductive reasoning and its functions in school learning. Paper presented in the symposium "Fostering Learning and Inductive Reasoning Skills". 14th Biennial Meetings of the International Society for the Study of Behavioral Development. Quebec City, Canada, August 12-16, 1996. 649.
1995
 • Csapó Benő és Varsányi Zoltán (1995): A rajzkészség fejlettségének vizsgálata középiskolai tanulóknál. In: Kárpáti Andrea: Vizuális képességek fejlődése. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest. 659-693. (Az 1985-ben megjelent monográfia alapján.)
 • Csapó Benő (1995): A gondolkodás képességeinek fejlődése és fejlesztése az iskolában. Habilitációs tézisek. Sokszorosított, JATE 1995. (24 oldal)
 • Csapó Benő (1995): Students' perception of the effects of social transition. In: Wulf, Ch. (szerk.): Education in Europe: An intercultural task. Waxmann, Münster and New York. 138-144. [PDF]
 • Csapó Benő (1995): Development of inductive reasoning in adolescence. In: Y. Iram and Z. Gross (szerk.): The role and place of the humanities in education for the world of the 21st century. Proceedings of the 11th International Congress World Association for Educational Research. Bar Ilan University, Ramat-Gan. Vol. 1. 319-328.
 • Csapó Benő és Czachesz Erzsébet (1995): Magyar és európai fiatalok interkulturális attitűdjei. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz. 49-57.
 • Csapó Benő (1995): Improving inductive reasoning through the content of teaching materials. Paper presented in the symposium "Teaching Intelligence". Sixth European Conference for Research on Learning and Instruction. University of Nijmegen, The Netherlands. August 26-31, 1995.
 • Csapó Benő és B. Németh Mária (1995): A természettudományos ismeretek alkalmazása: mit tudnak tanulóink az általános és a középiskola végén? Új Pedagógiai Szemle, 8. sz. 3-11. [PDF]
 • Csapó Benő (1995): Improving inductive reasoning through the content of teaching materials in primary and secondary schools. Paper presented at the symposium "Fostering higher order skills". Fifth Conference of the International Association of Cognitive Education. New York, July 9-13, 1995.
1994
 • Csapó Benő, Czachesz Erzsébet, Pukánszky Béla és Vidákovich Tibor (szerk., 1994): Neveléselmélet szöveggyűjtemény. JATE Press, Szeged.
 • Csapó Benő (1994): Középiskolás tanulók véleménye a társadalmi és iskolai változásokról. Magyar Pedagógia, 3-4. sz. 207-229. [PDF]
 • Csapó Benő (1994): Képesség és tehetség. In: Farkas Katalin és Avramov András (szerk.): Tehetséggondozás és alapítvány. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest. 21-41.
 • Csapó Benő (1994): Adolescence in Hungary. In: Hurrelmann, Klaus (szerk.): International Handbook of Adolescence. Westport, CT: Greenwood Press, Connecticut, 1994. 177-190. [PDF]
 • Csapó Benő (1994): Az induktív gondolkodás fejlődése. Magyar Pedagógia, 1-2. sz. 53-80. [PDF]
 • Csapó Benő (1994): Az induktív gondolkodás fejlesztése és a vizsgák. Új Pedagógiai Szemle, 6. sz. 36-47. [PDF]
 • Alsaker, F. D., Flanagan, C. és Csapó, B. (1994): Sampling errors, inadequate measures or cultural differences. Thirteenth Biennial Meetings of the International Society for the Study of Behavioral Development, 28 June - 2 July, 1994, Amsterdam, The Netherlands.
 • Flanagan, C. és Csapó, B. (1994): Distributive justice: Adolescents' perceptions across cultures. Thirteenth Biennial Meetings of the International Society for the Study of Behavioral Development, 28 June - 2 July, 1994, Amsterdam, The Netherlands.
 • Csapó Benő (1994): Merre tartanak a természettudományok oktatásával kapcsolatos kutatások? Iskolakultúra, 4. sz. 2-11.
 • Csapó Benő (1994): A gyorsabb haladás lehetőségei az általános iskolában. Kutatási zárójelentés. In: A pedagógiai kutatások módszerei és logikája. Budapest. 128-130.
1993
 • Csapó Benő (1993): A kognitív pedagógia előzményei, lehetséges fejlődési irányai és területei. A tudás változása. Kognitív fejlődés és tananyag. In: Gácser József: Pedagógiai Antológia. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 47-96. (A Kognitív pedagógia c. könyv 3., 5. és 9. fejezete alapján.)
 • Csapó Benő (1993): A tanári alapképzés és a posztgraduális pedagógia képzés a JATE Pedagógiai Tanszékén. Magyar Pedagógia, 3-4. sz. 187-193.
 • Csapó Benő (1993): Harold, W. Stevenson és James, W. Stigler: The Learning Gap. Why Our Schools Are Failing and What We Can Learn from Japanese and Chinese Education (Recenzió). Magyar Pedagógia, 1-2. sz. 65-68.
 • Csapó Benő és Pukánszky Béla (szerk., 1993): A Magyar Pedagógia első száz évének repertóriuma. Magyar Pedagógia, különszám.
 • Csapó Benő (1993): Tudásszintmérő tesztek. In: Falus Iván (szerk.): A pedagógiai kutatás módszerei. Keraban Kiadó, Budapest, 277-316. (Második kiadás: 1996.)
 • Csapó Benő (1993): Students' perception of the effects of social transition. Paper presented at the Third Conference of Network Educational Sciences Amsterdam, Budapest, 15-18 September, 1993.
 • Csapó Benő (1993): A tanárképzés szerkezeti átalakítása. In: Tanárképzésünk megújítása (Tanulmánykötet). Felsőoktatási Koordinációs Iroda, Budapest. 59-67.
 • Csapó Benő (1993): Development of inductive reasoning in adolescence. Paper presented at the Eleventh International Congress of World Association for Educational Research, Jerusalem, Israel, 27 June - 2 July, 1993. 24.
 • Csapó Benő (1993): Recent trends in educational research in Hungary. Paper presented at the Eleventh International Congress of World Association for Educational Research, Jerusalem, Israel, 27 June - 2 July, 1993. 23.
 • Csapó Benő (1993): Horánszky Nándor (szerk.): Jelzések az elsajátított műveltségről (Recenzió). Új Pedagógiai Szemle, 6. sz. 105-108.
 • Csapó Benő (1993): A tesztfejlesztés új irányai az Educational Testing Service-ben. Pedagógiai Diagnosztika, 2. sz. 103-105.
 • Csapó Benő (1993): A pedagógiai pszichológia hatása a tantervekre. Új Pedagógiai Szemle, 4. sz. 24-31. [PDF]
1992
 • Csapó Benő (1992): Száz év - Százéves a Magyar Pedagógia. Magyar Pedagógia, 92. 1. sz. 3-4. [PDF]
 • Csapó, B. és Cs. Czachesz, E. (1992): Adolescents in Hungary: Facing the rapid changes. Poster presented in the poster workshop "Adolescence in Europe", Fifth European Conference on Developmental Psychology, 1-5 September, 1992. Seville, Spain.
 • Csapó, B. (1992): Improving operational abilities in children. In: Demetriou, A. Shayer, M. és Efklides, A. (szerk.): Neo-Piagetian Theories of Cognitive Development. Implications and applications for education. Routledge and Kegan, London. 144-159. (Második kiadás: 1994.) [PDF]
 • Csapó Benő (1992): Educational Testing in Hungary. Educational Measurement: Issues and Practice, Summer, 5-8. [PDF]
 • Csapó Benő (1992): Kognitív pedagógia. Akadémiai Kiadó, Budapest. [PDF]
 • Csapó Benő (1992): A személyiségfejlesztés témacsoport eredményei. Tájékoztató a közoktatási kutatásokról, 20. sz. 107-113.
 • Grob, A., Csapó, B., Gootkina, N., Liberska, H., Macek, P., Maury, S., Maywald, D., Sabatier, C. és Speltini, G. (1992): A typical adolescents day in ten European countries. Poster presented at the 5th European Conference on Developmental Psychology, Seville, Spain. 6-9, September 1992. 325.
1991
 • Csapó Benő (1991): Hagyomány és korszakváltás. A megújult Magyar Pedagógia programja. Magyar Pedagógia, 91. 1. sz. 3-6. [PDF]
 • Csapó Benő (1991): Students' opinion about the changes in the educational system. Paper presented in the symposium "Youth and social change II: European perspectives", Eleventh Biennial Meetings of the International Society for the Study of Behavioral Development, 3-7 July, 1991, Minneapolis, USA. [ERIC Ref. No.: ED 359 135] [PDF]
 • Csapó Benő (1991): Social change and view of students on life perspectives. Poster presented in the poster workshop "Youth and social change: European and North American perspectives", Eleventh Biennial Meetings of the International Society for the Study of Behavioral Development, 3-7 July, 1991, Minneapolis, USA. [ERIC Ref. No.: ED 359 139]
 • Flanagan, C., Csapó, B. és Rékasi, J. (1991): Social change in Hungary: Perceptions of adolescents, parents and teachers. Paper presented in the symposium "Socio-political change and the future of youth: Reports from Central Europe", Eleventh Biennial Meetings of the International Society for the Study of Behavioral Development, 3-7 July, 1991, Minneapolis, USA.
 • Csapó, B. (1991): Math achievement in cultural context: The case of Hungary. Paper presented in the symposium "Culture and mathematics learning", Eleventh Biennial Meetings of the International Society for the Study of Behavioral Development, 3-7 July, 1991, Minneapolis, USA. [ERIC Ref. No.: ED 367 539]
 • Csapó Benő (1991): Kürti Jarmila (szerk.): A neveléslélektani kutatások aktuális kérdései (Recenzió). Magyar Tudomány, 5. sz. 632-634.
 • Csapó Benő (1991): A gondolkodás műveleti képességeinek fejlesztése - A kísérlet eredményei. Új Pedagógiai Szemle, 4. sz. 31-40.
1990
 • Csapó, B. (1990): Integrating the development of the operational abilities of thinking and the transmission of knowledge. In: Mandl, H., De Corte, E., Bennett, N. és Friedrich, H. F. (szerk.): Learning and instruction. European research in an international context. Volume 2.2. Analysis of complex skills and complex knowledge domains. Pergamon Press, Oxford, 1990. 85-94. [PDF]
1989
 • Csapó Benő (szerk., 1989): Didaktika szöveggyűjtemény. Magyar szerzők írásai 1977-1987. JATE Kiadó, Szeged.
 • Csapó Benő (1989): The effects of training on the development of combinative operations. 4. Bremer Methodenkonferenz. Bremen, October 9-12, 1989. 303-314.
 • Csapó Benő (1989): Improving the operational abilities in children. Paper presented at the Third European Conference for the Research on Learning and Instruction. Madrid, Spain, September 4-7, 1989.
 • Csapó Benő (1989): The effects of training on the development of operational abilities. Paper presented at the Tenth Biennial Meetings of ISSBD Jyväskylä, Finland, 9-13 July, 1989.
1988
 • Vidákovich, T. és Csapó, B. (1988): Changes in Students' Logical Structures After a 10-month Period of Experimental Training Poster presented at the Third European Conference on Developmental Psychology, Budapest, 15-19. June, 1988.
 • Csapó, B. (1988): The Role of Some Factors that Determine the Development of Combinative Ability. Paper presented at the Third European Conference on Developmental Psychology, Budapest, 15-19. June, 1988.
 • Csapó, B. (1988): A tanulás és az oktatás kutatásának európai perspektívái. Meditáció az EARLI tübingeni konferenciája kapcsán. Pedagógiai Technológia, 2. sz. 3-10. [PDF]
 • Csapó Benő (1988): A megtanító stratégiák hatékonysága a felsőoktatásban. Az 1980-86 közötti kísérlet eredményei. MÉM Szakoktatási és Kutatási Főosztály, Budapest. [PDF]
 • Csapó Benő (1988): A kombinatív képesség struktúrája és fejlődése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Csapó Benő (1988): A tanulói teljesítmények értékelésének méréses módszerei. MM Vezetőképző és Továbbképző Intézet, Budapest.
1987
 • Csapó Benő (1987): A kritérium-orientált értékelés. Magyar Pedagógia, 87. 3. sz. 247-266. [PDF]
 • Csapó Benő (1987): Representing the Qualitative Characteristics of Reasoning by Qualitative Data. Two examples from the field of the operational abilities: combinative and logical operations. Bremer Beiträge zur Psychologie , Nr. 67. 1-20.
 • Csapó Benő (1987): Kísérlet a műveleti képességek fejleszthetőségének vizsgálatára. Acta Univ. Szeg. de A. J. nom. Sectio Paed. et Psych. 29. 51-65. [PDF]
 • Csapó Benő, Czachesz Erzsébet és Vidákovich Tibor (1987): Megjegyzések a gondolkodás logikájának tanulmányozásáról. Pszichológia, 7. 4. sz. 548-549.
 • Csapó Benő, Czachesz Erzsébet és Vidákovich Tibor (1987): A nyelvi-logikai műveletrendszer fejlettsége 14 éves korban. Pszichológia, 7. 4. sz. 521-544.
 • Csapó, B. (1987): An experiment to introduce mastery learning strategies into Hungarian higher education. Second European Conference for Research on Learning and Instruction, Tübingen, September 19-22, 1987. 300.
 • Csapó, B. (1987): Integration of operational abilities concerning thinking and acquisition of knowledge. Second European Conference for Research on Learning and Instruction, Tübingen, 19-22. September, 1987. 157.
 • Csapó Benő (1987): A kombinatív képesség fejlesztése az általános iskolában. Pedagógiai Szemle, 37. 9. sz. 844-853. [PDF]
 • Csapó Benő (1987): A gondolkodás fejlesztése az iskolai tantárgyak keretében. Pedagógiai Szemle, 37. 7-8. sz. 652-660. [PDF]
 • Csapó Benő (1987): A megtanító stratégiák alkalmazása a felsőoktatásban. Felsőoktatási Szemle, 36. 7-8. sz. 444-450. [PDF]
1986
 • Csapó Benő (1986): A felsőoktatás fejlesztésével kapcsolatos pszichológiai problémák komplexitása. Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Tudományos Konferenciája, Tematikus vitaanyagok, Budapest, 27-30.
 • Csapó Benő (1986): A gondolkodás műveleti képességeinek fejlődése és fejlesztése. Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Tudományos Konferenciája, Előadáskivonatok, Budapest, 1986. 17.
 • Csapó, B., Czachesz, E. és Vidákovich, T. (1986): Qualitative analysis of logical reasoning. In: Grazia Attili (szerk.): Development: European Perspectives, Abstracts, Second European Conference, Rome, 10-13 September, 1986. 175.
1985
 • Csapó Benő és Varsányi Zoltán (1985): A rajzkészség fejlettségének vizsgálata középiskolai tanulóknál. Acta Univ. Szeg. de A. J. nom. Sectio Paed. et Psych. Ser. Spec. Paed., Szeged.
 • Csapó Benő (1985): A kombinatív képesség fejlődését befolyásoló tényezők. Acta Univ. Szeg. de A. J. nom. Sectio Paed. et Psych. 65-87.
 • Csapó Benő (1985): Development of combinatoric operations from 10 to 17 years of age. Cahiers de Psychologie Cognitive. 5. 3-4. sz. 439.
 • Csapó Benő (1985): A kombinatív műveletek fejlődése 10-17 éves korban. Magyar Pszichológiai Társaság VII. Országos Tudományos Konferenciája, Előadáskivonatok, Budapest, 1985. 36.
 • Csapó Benő (1985): A struktúra és a tartalom szerepének vizsgálata izomorf kombinatorikai feladatokban. Magyar Pszichológiai Szemle, 42. 1. sz. 19-34. [PDF]
 • Csapó, B. (1985): Untersuchung der kombinativen Fähigkeit und ihrer Operationen bei 14-jährigen Kindern. In: Henning, H. J. és Günther, P. K. G. (szerk.): Casual and Soft Modeling (Ergebnissband der 2. Bremer Methoden-konferenz, 1984) Bremer Beitrage zur Psychologie, Nr. 43. 29-75.
1984
 • Csapó Benő (1984): A kombinatív képesség struktúrája és fejlődése 10-17 éves korban. Kandidátusi értekezés, Szeged. (250 odal)
 • Csapó Benő (1984): Kutatásmetodikai szeminárium Szegeden. Pedagógiai Szemle, 34. 5. sz. 503-504. [PDF]
1983
 • Csapó Benő (1983): A gondolkodás műveleti képességeinek rendszere és fejlődése. Köznevelés, 39. évf. 38. sz. 15.
 • Csapó Benő (1983): Simon, H. A.: Korlátozott racionalitás (Recenzió). Pedagógiai Szemle, 33. 10. sz. 971-972.
 • Csapó Benő (1983): A perszonalizált oktatás. Felsőoktatási Szemle, 32. 9. sz. 513-576. [PDF]
 • Csapó Benő (1983): A "Képességfejlesztés" c. témacsoport koordinálásának tapasztalatai. Közoktatási Kutatások, No. 35. 1-16.
 • Csapó Benő (1983): A kombinatív képesség bonyolult rendszerként való leírásának stratégiája. Acta Univ. Szeg. de A. J. nom. Sectio Paed. et Psych. No. 25. 97-113.
 • Csapó Benő (1983): A kombinatív képesség és műveleteinek vizsgálata 14 éves tanulóknál. Magyar Pedagógia, 83. 1. sz. 31-50. [PDF]
1982
 • Csapó Benő (1982): Laszlavik Éva: A csoportszervezés eljárásai és lehetőségei (Recenzió). Köznevelés, 38. 43. sz. 13.
 • Csapó Benő (1982): A kombinatív képesség számítógépes vizsgálata. In: Szegedi Bölcsészműhely, JATE, Szeged. 79-94.
 • Csapó Benő (1982): A megtanító stratégiák kifejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései. In: Csapó Benő (szerk.): Megtanító stratégiák agrártudományi felsőoktatási intézmények alapozó tárgyaiban. Agroinform, Budapest. 7-24. [PDF]
 • Csapó Benő (szerk., 1982): Megtanító stratégiák agrártudományi felsőoktatási intézmények alapozó tárgyaiban. Agroinform, Budapest. (206 oldal)
1981
 • Csapó Benő (1981): A kombinatív képesség. In: Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve, 18. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 219-232.
 • Csapó Benő (1981): Pedagógiai gyakorlat az első évfolyamon. Felsőoktatási Szemle, 30. 7-8. sz. 643-470. [PDF]
1980
 • Csapó Benő (1980): Az eredményre orientáló iskola. Köznevelés, 36. 29. sz. 11-12.
 • Nagy József és Csapó Benő (1980): Az iskolavezetés helye és szerepe a köznevelés rendszerében. O. M. Vezetőképző és Továbbképző Intézet, Budapest. (60 oldal).
1979
 • Csapó Benő (1979): A kombinatív képesség és értékelésének feltételei. Acta Univ. Szeg. de A. J. nom. Sectio Paed. et Psych. Ser. Spec. Paed., Szeged. (125 oldal).
1978
 • Csapó Benő (1978): A mastery learning elmélete és gyakorlata. Magyar Pedagógia, 78. 1. sz. 60-73. [PDF]
1977
 • Csapó Benő (1977): Az irányító értékelés hatékonysága (mérési kísérlet). In: A tanulók irányító értékelése feladatbankok segítségével. Acta Univ Szeg. de A. J. nom. Sectio Paed. et Psych. Ser Spec. Paed., Szeged. 65-88. [PDF]
 • Csapó Benő (1977): A mastery learning fogalma. In: Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve, 14. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 49-74.
1975
 • Csapó Benő és mtsai (1975): A tanárjelöltek pályaválasztásáról (társszerzőkkel). Acta Univ Szeg. de A. J. nom. Acta Iuvenum Sect. Paed. et Psych. 1. Szeged. 5-25.

 

A teljes publikációs és hivatkozási lista elérhető:

Magyar Tudományos Művek Tára