Neveléstudományi Doktori Iskola

Publikációk

Thékes István


  2015

 • Thekes, Istvan (2015). An integrated diagnostic vocabulary test for young EFL learners. Journal of Language Teaching and Linguistics, 6(2), 189-209.
 • Thékes, István (2015). Angol, mint idegennyelvi szótudás mérése egy diagnosztikus komplex online teszttel fiatal nyelvtanulók körében. Iskolakultúra, 25(12), 28-56.
 • Vígh, T., S Hrebik, O., Thékes, I. & Vidákovich, T. (2015). Fiatal nyelvtanulók német és angol alapszókincsének online diagnosztikus vizsgálata. In Csapó B.; Zsolnai A. (Eds.), Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. (pp. 13-35). Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
 • Thekes, Istvan (2015). An empirical study into Hungarian young learners’ English as a foreign language learning strategies. International Journal of Research Studies in Language Learning. (online first).
 • Thekes, Istvan (2015). Results of an online complex vocabulary test assessing young learners’ English as a foreign language word knowledge. PedActa Jourtnal 5(1), 41-57.
 • Thékes István (2015). The development and validation of a diagnostic EFL vocabulary test for 6th graders. In Csíkos Csaba és Gál Zita (eds.). 13. Pedagógiai értékelési konferencia, 2015. április 22-24. p. 101.
 • Török Tímea, Thékes István, Asztalos Kata, Magyar Andrea és Kis Renáta Mária (2015). A 2014-es nicosiai EARLI JURE Konferencia. Iskolakultúra, 25(2), 82-89.
 • Thékes István (2015). Vízió és motiváció a nyelvoktatásban. Iskolakultúra, 25(2),123-125.
 • 2014

 • Thékes István (2014). Egy kontrollcsoportos angol szótanulási kísérlet eredményei magyar főiskolások körében. In: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos és Racskó Réka (eds.). Új kutatások a neveléstudományokban. Változó életformák, régi és új tanulási környezetek. (pp. 269-181). Budapest: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.
 • Thékes István (2014). Fiatal nyelvtanulók számára fejlesztett angol, mint idegennyelv, szókincsteszt eredményeinek bemutatása. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2014. október 4.-6.
 • Thékes István (2014). Egy integrált angol, mint idegen-nyelvi szókincsteszt eredményei 6. évfolyamosok körében. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2014. május 1.-3., p.175.
 • Thékes István, Bányai Mariann (2014). Egy fiatal nyelvtanulókat vizsgáló szótanulási stratégia-kérdőív fejlesztése. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2014. május 1.-3., p.176.
 • Steklács János, Thékes István (2014). Egy szemmozgás-vizsgálaton alapuló angol nyelvű idiómatanulás-vizsgálat eredményei 10. és 11. évfolyamosok körében. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2014. május 1.-3., p.143.
 • Vigh, Tibor & Thekes, Istvan (2014). Results of a diagnostic English as a foreign language vocabulary test battery among young learners. Szeged, 2014. május 1-3, p.125.
 • Thekes Istvan (2014). Assessment of young learners' English as a foreign language vocabulary knowledge: Results of a diagnostic test with the Rasch model. In J. Horvath & P. Medgyes (Eds.), Studies in honour of Marianne Nikolov (pp. 87-100). Pécs: Lingua Franca Csoport.
 • Vidákovich Tibor, Vígh Tibor, Sominé Hrebik Olga, Thékes István (2013). Az angol és német nyelvi szókincs online diagnosztikus tesztelése a 6. évfolyamon. Iskolakultúra, 23(11), 117-131.
 • 2013

 • Thékes István (2013). Egy memória-kutatáson alapuló kontrollcsoportos angol szókincs tanítási kísérlet eredménye főiskolás diákok körében. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 5-7., p. 561.
 • Thékes István (2013). Egy angol szókincs teszt eredményének korrelációi néhány háttérváltozóval 6. évfolyamosok körében. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 5-7., p. 562.
 • Thékes István (2013). Egy diagnosztikus angol, mint idegen nyelv, szókincsmérő teszt eredményeinek összefüggése néhány háttérváltozóval 6. évfolyamosok körében. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 5-7., p. 563.
 • Thekes, Istvan (2013). The correlations of the processing of English as a second language idioms between mastery motivation, inductive reasoning and metacognitive competence.EUROSLA. Amszterdam, 2013. augusztis 28-31, p. 88.
 • Vigh, T.; Somine, H.O.; Thekes, I. (2013). English and German as a foreign language: Differences in the vocabulary of 6th graders. EARLI. München, August 26-27, 2013.
 • Thekes Istvan (2013). The correlations between the processing of English as a second language idioms, effectance motivation, native language idiom knowledge, inductive reasoning and metacognitive awareness. SWEE 2012, Szeged, April 18-20, 2013.
 • Tibor Vidakovich, Tibor Vigh, Olga S. Hrebik and Istvan Thekes (2013). Diagnostic tests for the online assessment of foreign language vocabulary. The 35th Language Testing Research Colloqium, Seoul, Korea, July 3-5, 2013
 • Németh Anikó és Thékes István (2013). Angol idiómák ismeretének összefüggése néhány háttértényezővel magyar főiskolások körében. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, April 11-13 2013, p. 116.
 • Thekes Istvan (2013). Synthesis of literature on the assessment of foreign language vocabulary. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, April 11-13 2013, p.57.
 • Thekes Istvan (2013). Literature review of assessing English as a foreign language vocabulary. Új Kép 9(1),22-33.
 • 2012

 • Thekes, Istvan (2012). Report on the second language vocabulary improvement results of adult learners of English. NYME XVI. Apáczai napok konferencia, Győr, October 25, 2012.
 • Thekes, Istvan (2012). Get students involved and entertain them! Modern English Teacher 21(1), 28-32.
 • Thekes, Istvan (2012). Cognitive and strategic competence in language acquisition. IV PICA Conference, Istanbul, Turkey 18 April, 2012.
 • 2011

 • Thekes, Istvan (2011). YouTube. Modern Nyelvoktatás, 17(4), 89.
 • Thekes, Istvan (2011). Presentation of language games that engage learners in the TEFL classroom. JoLIE 5(1), 205-217.
 • Thékes István (2011). A szemléletesség biztosítása az angol nyelvtan tanításában a diákok teljes bevonásával’ Módszertani Közlemények, 51(4), 49-153.
 • Thekes Istvan (2011). The importance of visuals and kinesthetics in the classroom. IATEFL Conference Budapest, 10 October, 2011.
 • Thekes Istvan (2011). ‘Have them move, see and speak!’ First international conference in linguistics and teaching English. Szarajevo, Bosznia-Herzegovina, 11 May, 2011.