Neveléstudományi Doktori Iskola

Major Lenke

PhD hallgató

[ ENGLISH PAGES ]

Név
Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola
H-6722 Szeged, Petőfi sgt. 30−34.

E-mail: lenkemajor@gmail.com

PUBLIKÁCIÓK


SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ [WWW]


KUTATÁSI TERÜLET

  • Környezeti nevelés
  • Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban
  • Olvasóvá nevelés