Részletes szakmai program

2009. április 25. (szombat) 9.00-10.40

SZIMPÓZIUM
A szociálisérdek-érvényesítés többszempontú vizsgálata
 
Elnök: Zsolnai Anikó
Opponens: Molnár Éva
Díszterem4-17 évesek és szüleik szociálisérdek-érvényesítő képességeinek működése (Kasik László)
A Fish-face teszt eredményei és a szociálisérdek-érvényesítő képességek kapcsolata 4-17 éves korban (Braunitzer Gábor)
Összefüggések a szociálisérdek-érvényesítő és az érzelmi képességek között 4-17 évesek körében (Zsolnai Anikó, Kasik László )
A szülői erőforrások és a szociálisérdek-érvényesítés összefüggései (Tóth Edit)

 

2009. április 25. (szombat) 9.00-10.40

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
Tartalomfüggetlen és tartalomspecifikus tudáselemek elsajátítása
 
Elnök: Tóth Zoltán
NagyteremMatematikai szöveges feladatok megoldásának jellemzői tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében (Józsa Krisztián, Kelemen Rita)
Döntésjátékok — mint a döntéshozó képesség fejlesztői (Nagy Dóra)
A helyesírási képesség és a iskolai eredményesség összefüggései (Bordás Andrea)
A deduktív gondolkodás diagnosztikus vizsgálata az 5. és 9. évfolyamon (Vidákovich Tibor)
Az ismeretek megértését segítő fejlesztőprogram a természetismeret tanításához (Nagy Lászlóné, Korom Erzsébet)

 

2009. április 25. (szombat) 11.00-12.40

SZIMPÓZIUM
Helyzetkép az erdélyi anyanyelvoktatásról
 
Elnök: Pletl Rita
Opponens: Molnár Edit Katalin
DíszteremLogikus vonások a kisiskolások szövegalkotásában. Gondolkodáslélektani sajátosságok a diákok szabadon írt meséi alapján (Kádár Annamária)
Pályaválasztási döntések és karrierhez rendelt értékek a 12. osztályosok esszéiben (Szentes Erzsébet)
Az erdélyi serdülő diákok énképének vizsgálata önjellemzéseik alapján (Horváth Zsófia)
Az írásbeli kifejezőképesség színvonalának alakulása az erdélyi magyar iskolahálózatban (Pletl Rita)
A tanulói teljesítmények és a társadalmi környezet közötti összefüggések (Tőkés Gyöngyvér)

 

2009. április 25. (szombat) 11.00-12.40

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
Ismeret- és értékközvetítés a társadalomismereti, művészeti, zenei és vallásos nevelésben
 
Elnök: Korom Erzsébet
NagyteremAz állampolgári kompetencia fogalmi megalapozása általános és középiskolás tankönyvekben (Barassevich Tamás)
A magyarországi történelem és társadalomismeret tudásszintmérések, teljesítményvizsgálatok metaelemzése (Kinyó László)
A zenei műveltség kialakításának lehetőségei a középfokú oktatásban (Dohány Gabriella)
A vizuális kompetencia vizsgálata komplex alkotó-befogadó feladatsorral (Kárpáti Andrea, Kováts Antalné)
A megtérés tényezői a mai Magyarországon (Kovács-Krassói Anikó, Keszeli Sándor, Ferencz Zoltán)

 

2009. április 25. (szombat) 13.20-15.00

Plenáris előadás
(Díszterem)
 
Prof. Dr. Andreas Frey
IPN - Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften
 
Levezető elnök: Csapó Benő
 

2009. április 25. (szombat) 15.20-17.00

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
Iskolai eredményességet befolyásoló tényezők kutatása
 
Elnök: Csíkos Csaba
DíszteremIntegrált természettudományos mintaprojekt eredményeinek értékelése a tanulók szemszögéből - Globális éghajlatváltozás oktatócsomag: hatásmérés (Horváth Dániel)
Új, alternatív oktatási módszerek szükségessége a Környezetmérnök BSc. képzésben (Bodáné Kendrovics Rita)
A természetismeret tanulását befolyásoló tényezők vizsgálata 5. és 6. évfolyamon (Korom Erzsébet, Nagy Lászlóné)
A szöveges értékelés gyakorlata az alsó tagozatos pedagógusok véleményének tükrében (Kovácsné Duró Andrea)
Informatikai alapismereteket közvetítő tantárgy vizsgaeredményeit befolyásoló tényezők vizsgálata (Sitkuné Görömbei Cecília)
Mentálhigiéné, énkép és személyiségfejlődés
 
Elnök: Zsolnai Anikó
NagyteremA tanulási énkép összefüggése a tanulmányi eredményekkel és a képességfejlettséggel (Szenczi Beáta, Józsa Krisztián)
A homoszexualitással kapcsolatos előítéletek, sztereotípiák és összefüggéseik néhány háttérváltozóval 16–18 évesek körében (Takács István Károly)
Személyiség és megküzdés (Veress Erzsébet)
Munkahelyi egészségügyi jellemzők a Vám-és Pénzügyőrség személyi állományának és a rendészeti szakközépiskolák oktatóinak empirikus vizsgálata alapján (Hidvégi Péter)