Részletes szakmai program

2009. április 24. (péntek) 9.45-10.00

Megnyitó
(Díszterem)

2009. április 24. (péntek) 10.00-10.50

Plenáris előadás
(Díszterem)
 
Tanári bérezés - tanári teljesítmény
 
Dr. Varga Júlia
Budapesti Corvinus Egyetem
 
Levezető elnök: Vidákovich Tibor
 

2009. április 24. (péntek) 11.00-12.40

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
Értékelés az olvasás- és fogalmazás- kutatásban
 
Elnök: Józsa Krisztián
DíszteremMozgássérült tanulók fogalmazási képességének fejlesztő értékelése (Pintér Henriett)
Az olvasásra vonatkozó meggyőződések és a szövegértési teljesítmény összefüggései 3-5. osztályban (Csíkos Csaba, Molnár Éva)
A fogalmazásképesség fejlődése és mérése: egy longitudinális vizsgálat tanulságai (Molnár Edit Katalin)
Olvasásistratégia-használat és olvasáshoz kötődő változók összefüggésének vizsgálata budapesti szakközépiskolások körében (Kelemen-Molitorisz Anikó)
11. osztályos tanulók szövegalkotási képessége és szövegtani ismeretei (Nagy Zsuzsanna)
IKT és tanulás
 
Elnök: Ollé János
NagyteremAz informatikai készségek és a PISA-mérés eredményei közötti összefüggések (Dancsó Tünde)
A 12. évfolyamos tanulók informatikai készségeinek fejlettsége, az egyes készségek fejlettsége közötti összefüggések (Dancsó Tünde)
Pedagógusok IKT kompetenciái és pedagógiai stratégiái óravázlataik elemzése alapján (Lakatosné Török Erika)
Tanár szakos hallgatók IKT használati szokásai és preferenciái (R. Tóth Krisztina, Molnár Gyöngyvér)
IKT-s eszközök használata a tanárképzésben: problémaalapú tanulás multimédiás tanulási környezetben (Molnár Gyöngyvér)

 

2009. április 24. (péntek) 13.20-15.00

SZIMPÓZIUM
A DIFER-kutatások újabb eredményei
 
Elnök: Józsa Krisztián
Opponens: Nagy József
DíszteremA rendszerező képesség fejlődése 4-8 éves korban (Zentai Gabriella)
Az összefüggés-kezelés fejlődésének segítése mesékkel és a mesékről való csoportos beszélgetéssel (Szombathelyiné Nyitrai Ágnes)
A megkésett fejlődésű gyermekek számolási készségének fejlesztési módszerei az iskola első éveiben (Csordásné Anda Éva)
Középső csoportos gyermekek vizsgálata a DIFER-tesztrendszerrel és Piaget feladataival (Nagy Zsuzsanna)
A beszédhiba és a beszédhanghallás összefüggése tanulásban akadályozott gyermekeknél (Józsa Krisztián, Fazekasné Fenyvesi Margit)

 

2009. április 24. (péntek) 13.20-15.00

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
A neveléstudományi kutatások innovatív módszerei, eszközei és eljárásai
 
Elnök: Molnár Gyöngyvér
NagyteremAz iskolai különbségek változása a longitudinális vizsgálat adatainak tükrében (Csapó Benő, Székely László, Tóth Edit)
A choice - no-choice metodológia és alkalmazási lehetőségei a matematikai gondolkodás és az olvasás kutatásában (Csíkos Csaba)
Az elektronikus tesztelés és tesztvégrehajtás fajtái (R. Tóth Krisztina)
Fogalmi térképek alkalmazása természettudományos tantárgyakban (Habók Anita)
A tanulók tudásszerkezetének vizsgálata szóasszociációs módszerrel (Kluknavszky Ágnes, Tóth Zoltán)

 

2009. április 24. (péntek) 13.20-15.00

POSZTERBEMUTATÓ
Poszterszekció
 
Elnök: Vígh Tibor
ElőtérPRS rendszerrel végzett számonkérés informatika oktatás során (Papp László)
Kiközösítés-mentes osztály (Wakai Seiji)
Szociológiai tudásszintmérés végzős szociális munkás hallgatók körében (Benkő M.Brigitta)
A viselkedészavarok nyomában...vagy mi is van a fülünk körül? (a 2007-es SNI kontrollvizsgálódás margójára...) (Csaplár Péterné)
A cigány nyelv (romani) oktatásának lehetőségei - a kutatások tükrében (Hegyi Ildikó)
Azt tanítom, aki vagyok! "A változás légy Te magad!" - Mahatma Gandhi (Jonai Eva Hava)
A Programozási alapok tantárgy tesztkérdéseihez tartozó vizsgaeredmények értékelése (Kaczur Sándor, Kiss Gabriella)

 

2009. április 24. (péntek) 15.20-17.00

Plenáris előadás
(Díszterem)
 
Prof. Dr. Johannes Hartig
Universität Erfurt
 
Levezető elnök: Molnár Gyöngyvér
 

2009. április 24. (péntek) 17.20-19.00

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
Tanulási környezetek és stratégiák kutatása, fejlesztése
 
Elnök: Nagy Lászlóné
DíszteremKP-LAB — Az összevont osztályú iskolákban tanító tanár innovatív képességeinek fejlesztése az IKT eszközeivel (Koreczné Kazinczi Ilona)
A tanulási stratégiák használata egy fogalmi térképes program után (Habók Anita)
IKT eszközök rendszeres használata kollaboratív nyelvtanulási környezetben (Kétyi András)
A célorientációs elmélet lehetőségei a tanulási környezet motivációs szempontú vizsgálatában (Fejes József Balázs)
Együttműködő innovátor pedagógusok – a csoportmechanizmusok és az online interakcióláncok feltérképezése kapcsolatháló-elemzéssel (Dorner Helga)
Mérés-értékelés a nyelvpedagógiában
 
Elnök: Molnár Edit Katalin
NagyteremAz idegen nyelvi közvetítés készség a vizsgaeredmények statisztikai elemzésének tükrében (Dévény Ágnes)
A feladat nyelvének hatása az angol nyelvi olvasásértési tesztek eredményére (Loch Ágnes)
Iskolaérettség és nyelvi életkor összefüggéseinek vizsgálata többnyelvű környezetben élő gyerekek esetében (Erdei Ildikó)
KER-eseti igazolás--Nyelvvizsgafeladatok szintillesztésének külső empirikus validálása vizsgázóközpontú módszerekkel (Szabó Gábor)
A tanulók angolnyelv-tudásának szintje és az azokat meghatározó tényezők az általános iskola és a középiskola végén (Vígh Tibor, Tóth Edit)