2007. október 25-27.
A konferencia programja
2007. október 25. (csütörtök)
 
9.00 - 10.00     

Regisztráció

10.30 - 11.00     

Megnyitó előadás (Felolvasóterem)

Hiller István oktatási és kulturális miniszter

11.00 - 12.00     

Plenáris előadás (Felolvasóterem)

Olaf Köller: Transforming educational standards into a system of national assessment

12.00 - 13.00     

Ebéd (Keresztfolyosó)

13.00 - 14.45     

Szimpóziumok

- A pedagógia tudáskonstrukciós folyamatai a dualizmus utolsó évtizedeiben (Felolvasóterem)

- A művészetpedagógiai módszerek aktualitása (Elnökségi tanácsterem)

Tematikus előadások

- Kognitív fejlődés és fejlesztés (Kisterem)

- Új módszerek az oktatásban (Képes terem)

14.45 - 15.15     

Kávé (Keresztfolyosó)

15.15 - 17.00     

Szimpóziumok

- Változó tanulási környezetek, változó pedagógus-szerepek (Felolvasóterem)

- A magyar neveléstudomány szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóirataink tükrében (1997-2006) (Előadóterem)

- A tanulók mérésének és értékelésének változása a szakiskolai fejlesztési program hatására (Elnökségi tanácsterem)

Tematikus előadások

- Motiváció és önszabályozás (Kisterem)

- Természettudományos nevelés (Képes terem)

17.15 - 19.00     

Szimpóziumok

- Informatika oktatása játékosan a kisgyermekkortól a felnőttkorig (Felolvasóterem)

- Nagy Sándor művészetpedagógiája és annak elemei a gödöllői életreform-modellben (Előadóterem)

- Gyógypedagógiai fejlesztő eljárások diagnosztikus megalapozása (Elnökségi tanácsterem)

Tematikus előadások

- A neveléstörténet új eredményei (Kisterem)

- Tanító- és óvóképzés (Képes terem)

Poszterbemutató

- Pedagógusok, diákok, iskolák (Keresztfolyosó)

19.30 - 21.00     

Fogadás (Zeneterem és Könyvtárszoba)


2007. október 26. (péntek)
 
9.00 - 10.45     

Szimpóziumok

- A pedagógia szak bevezetése és kutatása az új, kétszintű felsőoktatásban (Felolvasóterem)

- Társadalmi tőke és oktatás elméleti és empirikus megközelítésben (Előadóterem)

- Interkulturális pedagógia és pszichológia - forrásvidékek és ma aktuális témák (Elnökségi tanácsterem)

Tematikus előadások

- A pedagógusképzés feladatainak változása (Kisterem)

- Egész életen át tartó tanulás, felnőttoktatás (Képes terem)

11.00 - 12.00     

Plenáris előadás (Felolvasóterem)

Anastasia Efklides: Metacognitive experiences as motivators in self-regulated learning

12.00 - 13.00     

Ebéd (Keresztfolyosó)

13.00 - 14.45     

Szimpóziumok

- A szociális viselkedés kutatása és fejlesztése hazai vizsgálatok tükrében (Felolvasóterem)

- Modern kihívások és az egyházak oktatási szerepvállalásának diverzifikálódása (Előadóterem)

- Szakképzési és felsőoktatási szakemberek változó kompetencia-követelményei (Elnökségi tanácsterem)

Tematikus előadások

- Az információs-kommunikációs technológiák alkalmazásának feltételei (Kisterem)

- Ifjúsági szubkultúra, együttnevelés az iskolában (Képes terem)

14.45 - 15.15     

Kávé (Keresztfolyosó)

15.15 - 17.00     

Szimpóziumok

- Informatikai kompetencia és pedagógiai gyakorlat (Felolvasóterem)

- Technikai nevelés és életminőség (Előadóterem)

- A természettudományos nevelés problémái és tanárképzési vetületei (Elnökségi tanácsterem)

Tematikus előadások

- Módszertani változások a pedagógusképzésben (Kisterem)

- Idegen nyelvi oktatás és kétnyelvűség (Képes terem)

17.15 - 19.00     

Az MTA Pedagógiai Bizottság nyilvános ülése (Felolvasóterem)

Poszterbemutató

- Új tanítási-tanulási környezetek, új tanítási-tanulási módszerek (Keresztfolyosó)

19.30 - 22.00     

Társas vacsora (Duna Palota)


2007. október 27. (szombat)
 
9.00 - 10.45     

Szimpóziumok

- Tanulási környezet és tanulási anyagok (Felolvasóterem)

- Diszlexia és idegennyelv-tanulás (Elnökségi tanácsterem)

Tematikus előadások

- Az információs-kommunikációs technológiák tanulás- és képességfejlesztő hatása (Kisterem)

- A sikeres tanulás tényezői (Képes terem)

11.00 - 12.45     

Szimpóziumok

- A népművelőtől az andragógusig (Felolvasóterem)

- Felsőoktatás és munkaerőpiac (Elnökségi tanácsterem)

Tematikus előadások

- A pedagógus értékelésétől a tanulói önértékelésig (Kisterem)

- Szakképzés és oktatáspolitika (Képes terem)

Poszterbemutató

- Információs-kommunikációs technológiák az oktatásban (Keresztfolyosó)

13.00 - 13.15     

A konferencia zárása (Felolvasóterem)