2007. október 25-27.
Részletes szakmai program
2007. október 27. (szombat) 9.00-10.45
 
SZIMPÓZIUMOK
Tanulási környezet és tanulási anyagok
 
Elnök: Kadocsa László
Opponens: Kis-Tóth Lajos
FelolvasóteremA virtuális tanulási környezet vizsgálata a Dunaújvárosi Főiskolán (Bán Anetta)
A tanulási környezet változásainak hatásai a tananyagfejlesztés módszereire (Ludik Péter, Ősz Rita)
Navigáció és dezorientáció a multimédiás oktatási anyagokban (Fauszt Tibor)
A tanulási környezet változása a tudásalapú társadalomban (Kadocsa László)
A változó tanulási környezet hatása a tantervfejlesztésre (Gubán Gyula)
Diszlexia és idegennyelv-tanulás
 
Elnök: Kormos Judit
Opponens: Vámos Ágnes
Elnökségi tanácsteremIdegennyelv-tanárok és a diszlexia: egy országos felmérés tanulságai (Kontráné Hegybíró Edit, Kormos Judit, Tóth Lilla, Sáfár Anna)
A diszlexiás nyelvtanulók motivációs jellemzői: egy interjú-kutatás tanulságai (Csizér Kata)
Diszlexiás nyelvtanulók Magyarországon: tapasztalatok és élmények (Sarkadi Ágnes)
A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata (Kormos Judit, Mikó Anna)

 
2007. október 27. (szombat) 9.00-10.45
 
TEMATIKUS ELŐADÁSOK
Az információs- kommunikációs technológiák tanulás- és képességfejlesztő hatása
 
Elnök: Molnár Gyöngyvér
KisteremAz IKT képességfejlesztő hatása az általános iskola bevezető szakaszában (Koreczné Kazinczi Ilona)
Az informatikai készségek fejlettsége az általános és a középiskola végén (Dancsó Tünde)
Online tanulóközösségek fejlődésének hatásmechanizmusai (Ollé János)
Tanulásfejlesztés elektronikus tanulási környezetben (Dávid Mária, Estefánné Varga Magdolna)
Innovatív pedagógiák alkalmazása a szakképzésben (Köpeczi-Bócz Tamás)
A sikeres tanulás tényezői
 
Elnök: Mesterházi Zsuzsa
Képes teremAlulteljesítő tehetséges tanulók fejlesztése (Heimann Ilona)
Az iskolai sikeresség - és ami mögötte van (Busi Etelka, Ollé János)
A fogalmi térképezés technikájának elsajátítása általános iskolában (Habók Anita)
A képességfejlesztés új útjai (Duró Zsuzsa)

 
2007. október 27. (szombat) 11.00-12.45
 
SZIMPÓZIUMOK
A népművelőtől az andragógusig
 
Elnök: Juhász Erika
Opponens: Sári Mihály
FelolvasóteremAz andragógia szak szakmai jövőképe (Juhász Erika)
Egy szakma, váltásokkal (T. Kiss Tamás)
Professzionalitás az andragógiában (Kleisz Teréz)
Bemeneti kompetenciák – felmérés a művelődésszervező hallgatók körében (Márkus Edina)
Felsőoktatás és munkaerőpiac
 
Elnök: Horváth Ágnes
Opponens: Pais Ella Regina
Elnökségi tanácsteremÉrtékrend és karrier (Horváth Ágnes)
A jelenlegi hallgatók aspirációi (Kántor Judit)
Pályakövetés – visszacsatolás (Lakatosné Török Erika)
Végzős és végzett hallgatók attitűdjeinek összehasonlítása (Baglyas Ferenc)
Munkaadói interjúk tanulságai a számok tükrében (Kovács Beatrix, Száraz Edit)

 
2007. október 27. (szombat) 11.00-12.45
 
TEMATIKUS ELŐADÁSOK
A pedagógus értékelésétől a tanulói önértékelésig
 
Elnök: Golnhofer Erzsébet
KisteremEgy sajátos, a gyakorlatban alkalmazott megközelítési módszer pedagógusértékeléshez (Scheidl Róbert)
Tanárok értékelési gyakorlata egy kvalitatív kutatás tükrében (Kovácsné Duró Andrea)
STEP 21 - Egy standard értékelési keretrendszer alkalmazásának lehetőségei és esélyei a közoktatási intézményekben (Monoriné Papp Sarolta)
Serdülők önmagáról alkotott képe én-történeteik, önjellemzéseik tükrében - a narratív megközelítés alkalmazhatósága a pedagógiában (Tókos Katalin)
Szakképzés és oktatáspolitika
 
Elnök: Nagy Mária
Képes teremSzakképzési rendszerek fejleszthetősége nemzetközi összehasonlításban (Benedek András)
Új tanítási stratégiák, megváltozott pedagógusszerepek a szakképzésben (Farkas Éva)
A képzés és a munkaerő-piac igényeinek kapcsolata a Közép-dunántúli Régióban (Torgyik Judit, Mócz Dóra)
Hogyan sikerült ez a németeknek? Innovatív régiók a felsőoktatás szolgálatában (Papp Éva)

 
2007. október 27. (szombat) 11.00-12.45
 
POSZTERBEMUTATÓ
Információs- kommunikációs technológiák az oktatásban
 
Elnök: Molnár Gyöngyvér
KeresztfolyosóA konstruktív pedagógia multimédiás oktatóprogramjának fejlesztési folyamata (Gaál Gabriella)
Az internet káros adattartalmainak kezelése a közoktatásban: nemzetközi tendenciák és magyarországi kihívások (Szombathelyi Nóra, Bozsó Beáta, Kinyó László)
Egy modern oktatási szemlélet kialakításának lehetőségei a munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodva (Lévai Dóra)
Programozáshoz használjuk a fejünket (Golda Bence)
Az e-tanulótípusok oktatásának módszertani különbségei (Sass Judit, Bodnár Éva)
A földrajztanár-jelöltek IKT kompetenciájának fejlesztése elektronikus tanulási környezetben (Pajtókné Tari Ilona)
A b-learning oktatási módszer alkalmazása a Vám- és Pénzügyőri Iskola szakképzésében (Dézsi Zsolt)
E-mentor szerepek a tanárjelöltek képzési folyamatában (Szerencsés György)
Személyes élmények, tapasztalatok a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában, oktatásában (Simon Kinga Katalain)

 
« 2007. október 25. (csütörtök)
« 2007. október 26. (péntek)