Szinopszisok
Neveléstudományi Intézet

[Belépés]

A szakdolgozati szinopszis elkészítéséről

A pedagógia szakos szakdolgozatok szinopszisának, tervének elkészítése arra szolgál, hogy idejében világossá váljon a kutatási kérdés és a kutatás módszertana minden érintett számára és így biztosítsuk a hatékony munkát és értékes szakdolgozatok létrejöttét.

A szakdolgozat tervét elektronikus formában kell elkészíteni a Neveléstudományi Intézet honlapján közzétett elektronikus rendszerbe való feltöltéssel.

A szinopszis elkészítése során a szakdolgozó véglegesíti a témáját és megszerzi a munkájához a témavezetője jóváhagyását is, mivel a terv kettejük együttműködésével jön létre.

A szinopszis rendszerbe való feltöltéséhez regisztrálni kell. Ezt a bal oldalon található menü Regisztráció menüpontjának kiválasztásával teheti meg.

A terveket a leadási határidőt követően a szakdolgozati bizottság értékeli háromfokú skálán, a következők szerint:

  • Elfogadja: a terv vizsgálatra érdemes kutatási kérdést vet fel, amely a megjelölt eszközökkel és módokon érdemben vizsgálható is.
  • Átdolgozásra javasolja: a terv alapján kétséges, hogy megfelelő színvonalú dolgozat születik. A szakirodalmi tájékozódás, a kutatási kérdések, a hipotézisek megfogalmazása és/vagy a javasolt módszerek hiányosak, kidolgozatlanok, ezért a dolgozat elkészítése tartalmilag és munkaszervezési szempontból még megalapozatlannak tűnik. A tervet át kell dolgozni, a hiányosságokat orvosolni a bizottság észrevételei alapján, majd jóváhagyásra ismét benyújtani.
  • Elutasítja: a jelenlegi formájában a terv alapján nem valószínűsíthető elfogadható színvonalú dolgozat elkészülte. A tervet át kell gondolni, és megfelelő szakirodalmi és kutatásmódszertani tájékozódás után újra el kell készíteni.

Az oldalt eddig 3767 alkalommal töltötték le.