A program tematikája

A Szegedi Iskolai Longitudinális Program a tudás fontos kognitív összetevőit, a tanulással összefüggő nem kognitív (attitűdök, affektív és szociokulturális) tényezők jellemzőit és azok változását vizsgálja a formális oktatás kezdő szakaszában. Az egyéni fejlődési pályák elemzéséhez szükséges kezdő viszonyítási pontot a sikeres iskolakezdéshez nélkülözhetetlen készségek iskolába lépéskor fennálló fejlettségi szintje adja. Ehhez az adatokat az I–V. minták esetében (2003, 2007, 2011) az egyéni interjúkkal felvett DIFER–résztesztek szolgáltatták. 2015-től (VI. minta) az iskolakezdés mérése (IKM) az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport által fejlesztett online iskolakészültség mérőeszköz-csomaggal történik.
 
A vizsgálatok középpontjában az olvasás-szövegértés, a matematikai és a természettudományos tudás/gondolkodás áll. A három műveltségi területen lejátszódó változások feltárása mellett különböző kognitív képességek, a komplexprobléma-megoldás, az idegen nyelvi és az állampolgári műveltség mérése történik. Az összefüggések és a változások okainak megértését további sajátságok felmérése segíti: iskolához, tantárgyakhoz való viszony, önszabályozó tanulási stratégiák, énkép, motiváció, szociálisprobléma-megoldó gondolkodás, családi-kulturális háttér. A diagnózis felállításához, a beavatkozás tervezéséhez szükséges további információk gyűjtése a tanulói és tanári kérdőívekkel történik, melyekkel a tanulás/tanítás körülményeiről gyűjthetők adatok.