Partneriskoláink

A Szegedi Iskolai Longitudinális Program partneriskolái
A Természettudományos gondolkodás vizsgálata c. program partneriskolái


A Szegedi Iskolai Longitudinális Program partneriskolái

A Szegedi Iskolai Longitudinális Mérési Program az első olyan Magyarországon végzett vizsgálat, amely ugyanazon tanulók rendszeres mérésével végigkíséri fejlődésüket az általános iskola nyolc éve alatt. A 2003 óta folyó méréssorozat eddig két teljes ciklust zárt (2003–2011 és 2007–2015), jelenleg 6845 1. és 4911 5. évfolyamos tanuló iskolai pályafutását követi.

Az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport a program elindítása óta folyamatosan építi kapcsolatait az iskolákkal az ország minden területén. Hosszú távú együttműködés kialakítására törekszik, 65 iskola 2003 óta partner (a partneriskolák száma jelenleg 359).
A partnerintézményekkel helyi kollégák (intézményvezetők, helyettesek, tanítók, tanárok) közreműködésével elektronikus konzultációs felületen, az eDia-platformon tartja a kapcsolatot. A partnerintézmények pedagógusait bevonja a tanár-továbbképzési programokba, esetenként térítésmentesen.

Javascript is required to view this map.