Bevezetés (Csapó Benő)

1. fejezet. Az iskolai műveltség: elméleti keretek és vizsgálati koncepció (Csapó Benő)

2. fejezet. Iskolai osztályzatok, attitűdök és műveltség (Csapó Benő)

3. fejezet. A tesztekkel mérhető tudás a humán tantárgyakban (Kárpáti Andrea - Molnár Edit Katalin - Csapó Benő)

4. fejezet. A vizuális műveltség (Kárpáti Andrea)

5. fejezet.Történelmi tévképzetek, történelemszemlélet, nemzeti azonosságtudat (Szebenyi Péter - Vass Vilmos)

6. fejezet. Nyelvtanítás és hasznos nyelvtudás: az angol mint idegen nyelv (Bukta Katalin - Nikolov Marianne)

7. fejezet. Az írásbeli szövegalkotás (Molnár Edit Katalin)

8. fejezet. A kritikai gondolkodás (Molnár László)

9. fejezet. Tanulási motiváció és humán műveltség (Józsa Krisztián)

10. fejezet. Az osztályok közötti különbségek és a pedagógiai hozzáadott érték (Csapó Benő)

11. fejezet. A iskolai műveltség és az oktatás fejlesztésének feladatai (Csapó Benő és Kárpáti Andrea)

Név- és tárgymutató

Függelék